НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

04.12.2012
ЗГАДУЄМО З ГЛИБОКИМ СУМОМ
3 грудня 2012 року на 66-ому році передчасно пішов з життя справжній професіонал своєї справи, лікар з великої літери та просто чудова людина – завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор Ковальський Михайло   Павлович.
     Михайло Павлович Ковальський народився 18 червня 1947 року в сім’ї відомого вченого – професора Павла Олексійовича Ковальського, який більше 40 років завідував кафедрою анатомії, гістології та ембріології Білоцерківського сільськогосподарського інституту. В 1972 – закінчив із відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця. У 1972-1974 рр. працював лікарем-хірургом Білоцерківської міської лікарні. У 1974-1977 рр. – аспірант кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. У 1977-1987 рр. – асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1987 по 1995 рр. – доцент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. Доктор медичних наук (1992). З 1994 – завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного університету імені академіка О.О. Богомольця (нині – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). У1995 р. М.П. Ковальському було присвоєно наукове звання «професор».
     Михайло Павлович розпочав наукову роботу ще студентом у гуртках кафедр факультетської хірургії та оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця (під керівництвом І. І. Бобрика). У 1977 – захистив кандидатську дисертацію «Морфофункціональні зміни підшлункової залози в умовах експериментального панкреатиту та його хірургічної корекції» під керівництвом професора К. І. Кульчицького. У 1985-1998 – вчений секретар, член президії Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. У 1992 р. – захистив докторську дисертацію «Морфофункціональна оцінка змін печінки та підшлункової залози при портальній гіпертензії та її хірургічної корекції в експерименті», науковий консультант – професор К. І. Кульчицький. З 1998 – віце-президент Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.
 Будучи відповідальним за наукову роботу кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця та науковим керівником студентського наукового гуртка кафедри, у співпраці з Інститутом серцево-судинної хірургії АМН України, Інститутом кардіології імені М.Д. Стражеска та Інститутом електрозварювання АН України, працював над проблемою формування штучного шлуночка серця з тканин людини, профілактики рестенозів при ендокоронарних втручаннях, впливу плазми на загоєння ран, керував єдиним в СРСР студентським НДІ серцево-судинної хірургії.
М.П. Ковальський – співавтор підручників «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (1989, 1994), редактор підручників «Оперативна хірургія та топографічна анатомія» (2010, 2012), автор 20 патентів на винаходи. Член Вченої медичної Ради МОЗ України, Вченої Ради медичного факультету №1 НМУ імені О.О. Богомольця, спеціалізованої Вченої Ради Д.26.003.06 (анатомія людини, патологічна анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія) при НМУ імені О.О. Богомольця. Підготував 12 кандидатів і 2 докторів медичних наук. Серед його учнів – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця О.І. Пойда, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедії і травматології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка А.А. Радомський, асистенти кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця В.Ю. Єршов, К.О. Прокопець.