НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

19.06.2012
НОВА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
18 квітня 2012 року написана нова сторінка в більш ніж 170-річній історії НМУ імені О.О. Богомольця. Вперше в Україні в хірургічній клініці кафедри загальної хірургії №2, що базується в Киівській міській клінічній лікарні (КМКЛ) №3, виконано дві однопортові ендоскопічні операції на щитоподібній залозі без післяопераційного рубця на шиї.
 Реформи медичної галузі в Україні, направлені на покращення забезпечення населення професійними послугами від першої медичної допомоги до кваліфікованого та спеціалізованого лікування.  Ці зміни проходят одночасно з переходом медичної освіти до проведення навчального процесу за кредитно-модульною системою.
Ректор НМУ імені О.О. Богомольця  академік НАМН, професор О.Ф. Москаленко постійно, наполегливо, своєчасно і ефективно проводить кадрову політику. Незважаючи на важке фінансове положення розбудовує навчальну базу університету, дбає про технічне оснащення кафедр, що сприяє підвищенню кваліфікації співробітників науково – педагогічних колективів, поліпшенню навчального процесу згідно Болонської декларації, розширенню можливостей міжнародного співробітництва кафедр НМУ. Все це спрямоване на досягнення практичних результатів в покращенні підготовки лікарів широкого профілю-сімейної медицини і спеціалістів різних спеціальностей, на підвищення мотивації до навчання у студентів.
 Яскравим прикладом взаємодопомоги в реалізації програми реформування медичної галузі в Україні, взаємодії між керівництвом Вищого навчального закладу і клінічними кафедрами є проведення 18 – 19 квітня 2012р. на базі кафедри загальної хірургії №2 у КМКЛ №3 міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні ендоскопічні та лапароскопічні технології в ендокринній хірургії та гінекології”.
 В ній взяли участь експерти, провідні хірурги із європейських країн: проф. Мартін Штрик, Клавдія Бенек – зав. хірургічним відділенням (Клініка Геліос, Клініка загальної, вісцеральної та онкологічної хірургії м. Берлін, Німеччина);  професор Стефано Анжіоні  (Клініка гінекології, акушерства та фізіопатології репродукції людини, Університет, м. Кальярі, Італія); професор В.М. Єгієв (завідувач кафедри хірургії та онкології факультету підвищення кваліфікації медичних працівників Російського Університету Дружби Народів, м. Москва, Російська Федерація); член-кор. НАМН України, професор І.В. Комісаренко (завідувач відділу хірургії Інституту ендокринології та обміну   речовин   ім. В.П. Комісаренка   НАМН   України,  м. Київ).
 Делегатів і гостей конференції від імені Ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленко щиро привітав проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор А.С. Свінціцький.
 З великою увагою присутні слухали академіка НАМН України, Головного хірурга МОЗ України, професора П.Д. Фоміна. Зокрема, він відмітив велику роль наукових співробітників кафедр хірургічного профілю НМУ в поліпшенні кваліфікованої і спеціалізованої допомоги мешканцям столиці. Також, цікаво було почути, що в США, європейських країнах та Японії 85-90% хірургічних операцій виконуються за ендоскопічними і лапароскопічними технологіями, проти 10-15% – в Україні, де бракує технологічного оснащення, а  кваліфікація хірургів України навіть вища, ніж закордонних фахівців.
 Виступ член-кор. НАМН України професора І.В. Комісаренка був присвячений історії розвитку ендокринної хірургії в Україні. Серед визначних вчених прозвучали прізвища професорів С.А. Коломійченка, Г.Г. Караванова, О.К. Горчакова, доц. А.П. Степаненкота ін.Він підкреслив важливість конференції, з якої розпочинається новий етап – ендоскопічна хірургія щитоподібної залози.
 Під час конференції проведений майстер-клас, на якому вперше в Україні в хірургічній клініці кафедри загальної хірургії №2, виконано дві однопортові ендоскопічні операції на щитоподібній залозі без післяопераційного рубця на шиї.
Краще один раз побачити, ніж сім разів прочитати або почути. В цьому впевнилися делегати конференції: завідувачі кафедр хірургічного профілю НМУ, Національної Медичної Академії післядепломної освіти ім. П. Шупіка та інших медичних університетів з різних куточків нашої Батьківщини, наукові співробітники, практичні хірурги-ендокринологи, загальні хірурги, лікарі акушери та гінекологи, студенти, які брали участь в майстер-класах з ендоскопічної хірургії щитоподібної залози та лапароскопічних операцій на внутрішніх статевих органах.
Переповнена аудиторія уважно з великою зацікавленістю стежила за демонстрацією на моніторі великого розміру за виконанням кожного етапу операції гемітиреоідектомії (видалення однієї долі і перешийка щитоподібної залози) з приводу вузлових форм зобу, не пропускаючи тонких рухів малоінвазивної операції, яку виконували проф. Мартін Штрик і асистент кафедри загальної хірургії №2 канд. мед. наук О.П. Стеценко. Зрозуміло і коротко коментував хід втручання канд. мед. наук, хірург-ендокринолог С.В. Чернишов.     
Після закінчення операцій і прочитаної доповіді “Однопортова ендоскопічна хірургія щитоподібної залози” проф. Мартін Штрик відповів на численні запитання хірургів-ендокринологів. Серед переваг ендоскопічної хірургії щитоподібної залози він відмітив: малоінвазивність втручання, малий розтин шкіри на передній грудній стінці та під пахвою, що забезпечує відсутність післяопераційного рубця на шиї і прекрасний косметичний ефект операції, краще почуття хворих в ранньому післяопераційному періоді, скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі до двох діб проти 5-6, зменшення травми тиреоідної тканини, що залишається і, відповідно, більш раннє відновлення її функції.
 Наступного дня головними діючими особами були проф. Стефано Анжіоні (Італія), професор О.Ю. Іоффе. Вони провели майстер-клас з однопортової лапароскопічної хірургії в гінекології, продемонструвавши акушер–гінекологам м. Києва і Київської області дві однопортові трансумбілікальні лапароскопічні операції (при зовнішньому ендометріозі та запальних захворюваннях придатків). Хід операцій вдало коментував доцент кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ В.Г. Жегулович. Всі чотири операції, виконані під час майстер-класів професорів Мартіна Штрика і Стефано Анжіоні пройшли успішно, без крововтрати і без ускладнень.   Класичні лапароскопічні операції при захворюваннях внутрішніх статевих органів успішно виконуються в клініках столиці вже більше десяти років. Але слід підкреслити, що майстер-клас професорів Стефано Анжіоні та О.Ю. Іоффе має велике значення, оскільки однопортова лапароскопічна хірургія, є значним кроком вперед, який наближає нас до європейських стандартів у хірургії в прагненні до мінімальної операційної травми та раннього відновлення хворих в післяопераційному періоді.
Заступник головного лікаря КМКЛ №3 О.А. Тихонов зазначив високу ефективність практичної співпраці колективів кафедр Національного медичного університету імені  О.О. Богомольця і відділень клінічної лікарні. Зокрема, він відмітив високу професійну підготовку, активність і цілеспрямованість завідувача кафедри загальної хірургії №2 проф. О.Ю. Іоффе, який організував і проводить за останні півроку другу науково- практичну конференцію та майстер-класи з лапароскопічної однопортової хірургії за участю кращих спеціалістів Європи. Це сприяє професійному росту лікарів, свідчить про відчутні кроки в реформуванні медичної галузі, підвищує рейтинг клінічної лікарні і кафедри.
Доречно повідомити, що в КМКЛ №3, яка є базою кафедри загальної хірургії №2 НМУ, на сьогоднішній день окрім класичної лапароскопічної холецистектомії, співробітники кафедри проф. О.Ю. Іоффе, к.м.н. асистент кафедри О.П. Стеценко та асистент кафедри Т.В. Тарасюк виконують за показами однопортові хірургічні операції при хронічному і гострому холециститах, діафрагмальних грижах, захворюваннях товстої кишки, гострих апендицитах, пахових грижах та інш.
Ця конференція була інформативною та корисною не тільки для лікарів, а й для студентів НМУ, які були присутні на майстер-класах, де побачили високотехнологічні операції європейського рівня на щитоподібної залозі та статевих органах.
Під час підведення підсумків науково–практичної конференції, голова оргкомітету, завідувач кафедри загальної хірургії №2 НМУ проф. О.Ю. Іоффе зазначив, що економічне становище в медичній галузі України повільно поліпшується, впроваджуються високотехнологічні методи діагностики та лікування. Настане час, коли однопортові лапароскопічні операції стануть домінуючими.
Професор О.Ю. Іоффе відмітив, що мета організації науково–практичної конференції – показати широкі можливості мініінвазивної лапароскопічної та ендоскопічної хірургії при різних захворюваннях не тільки органів черевної порожнини, а і щитоподібної залози. Таким чином, мета і завдання конференції “Сучасні ендоскопічні та лапароскопічні технології в ендокринній хірургії та гінекології” повністю реалізовані. Лікарі хірургічного профілю м. Києва та області під час доповідей, дискусій на науково – практичній конференції, майстер – класів з однопортової лапароскопічної хірургії, проведених висококваліфікованими фахівцями європейських країн, навчалися і отримали багато нової інформації з останніх досягнень лапароскопічної хірургії, підвищили свою кваліфікацію та отримали сертифікат учасника конференції.
Численні делегати конференції, які були присутні в залі, оплесками зустріли слова подяки проф. О.Ю.  Іоффе зарубіжним колегам – професорам Мартіну Штреку, Клавдії Бенек та Стефано Анжіоні за участь у конференції та чудово проведені майстер-класи із сучасних ендоскопічних і лапароскопічних операцій.
За традицією у проведенні конференції брали участь фармацевтичні фірми, якими були представлені діагностичні і лікувальні засоби, що застосовуються в сучасній хірургії. Це вдало доповнювало насичену програму конференції і викликало у лікарів велику зацікавленість при ознайомленні з широким асортиментом технологічних новинок,    ефективних лікувальних засобів.
  Проведена конференція може бути прикладом для клінік в інших галузях медицини.