НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

30.05.2012
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
30 травня 2012 року відбулося засідання Вченої ради Університету. Засідання пройшло у актовій залі фізико-хімічного корпусу за участі ректора академіка НАМН України В.Ф. Москаленка, завідувачів кафедр Університету та відповідальних за навчально-методичну роботу.
Після вирішення кадрових питань, було обговорено та затверджено звіти голів державних екзаменаційних комісій про підсумки державних випускних іспитів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Доповідачами виступили голови державних екзаменаційних комісій: завідувач кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ професор В.Г. Лизогуб – медичний факультет №1 (спеціальність «лікувальна справа»), професор кафедри педіатрії №4 НМУ В.Г. Бурлай – медичний факультет №2 (спеціальність «лікувальна справа»), завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика професор Г.В. Бекетова – медичний факультет №3, факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (спеціальність «лікувальна справа», «педіатрія»), завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика професор І.П. Козярін – медичний факультет №4, медичний факультет Чернігівського філіалу, медико-психологічний факультет (спеціальність «лікувальна справа», «медико-психологічна справа», «медична психологія»), завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ професор А.В. Борисенко – стоматологічний факультет (спеціальність «стоматологія»), завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика професор М.С. Пономаренко – фармацевтичний факультет (спеціальність «фармація»).
Після обговорення доповіді голів ДЕК було зроблено висновки про те, що підготовка лікарів (провізорів) в університеті здійснюється відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти, нормативно-правових документів щодо покращення підготовки кадрів для галузі охорони здоров’я. За результатами держаних випускних іспитів 2012 року дипломи лікарів і провізорів отримають 1342 випускники (1248 лікарі, 94 провізори), у тому числі 170 іноземних громадян. Втретє відбувся випуск студентів, що навчались на англомовному відділенні (21 особа із 13 країн). З відзнакою університет закінчив 91 випускник, серед них 11 іноземних громадян. За відмінні успіхи в навчанні, активну участь у науковій роботі і громадському житті 12 студентів будуть занесені до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Результати державних випускних іспитів 2012 року засвідчили, що переважна більшість випускників у достатньому обсязі володіють теоретичними знаннями, практичними навичками та умінням відповідно до вимог ОПП і ОКХ.
Проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки професор Я.В. Цехмістер доповів про готовність Університету до Урочистостей з нагоди випуску лікарів і провізорів 2012 року.
 Про життя та діяльність академіка АМН СРСР, академіка АН УРСР професора Іванова Вадима Миколайовича (до 120-річчя від дня народження) доповів завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 професор А.С. Свінціцький.