НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

18.04.2012

18 квітня 2012 року написана нова сторінка в більш ніж 170-річній  історії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Вперше в Україні в хірургічній клініці кафедри загальної хірургії №2, що базується в Киівській міській клінічній лікарні (КМКЛ) №3, виконано дві однопортові ендоскопічні операції на щитоподібній залозі без післяопераційного рубця на шиї.
 Реформи медичної галузі в Україні, направлені на покращення забезпечення населення професійними послугами від першої медичної допомоги до кваліфікованого та спеціалізованого лікування.  Ці зміни проходят одночасно з переходом медичної освіти до проведення навчального процесу за кредитно-модульною системою.
Ректор Національного медичного університету (НМУ) ім. О.О. Богомольця  академік Національної академії медичних наук України (НАМН), професор О.Ф. Москаленко постійно, наполегливо, своєчасно і ефективно проводить кадрову політику. Незважаючи на важке фінансове положення розбудовує навчальну базу університету, дбає про технічне оснащення кафедр, що сприяє підвищенню кваліфікації співробітників науково – педагогічних колективів, поліпшенню навчального процесу згідно Болонської декларації, розширенню можливостей міжнародного співробітництва кафедр НМУ. Все це спрямоване на досягнення практичних результатів в покращенні підготовки лікарів широкого профілю-сімейної медицини і спеціалістів різних спеціальностей, на підвищення мотивації до навчання у студентів.
 Яскравим прикладом взаємодопомоги в реалізації програми реформування медичної галузі в Україні, взаємодії між керівництвом Вищого навчального закладу і клінічними кафедрами є проведення 18 – 19 квітня 2012р. на базі кафедри загальної хірургії №2 у  КМКЛ №3  міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні ендоскопічні та лапароскопічні технології в ендокринній хірургії та гінекології”.
 В ній взяли участь експерти, провідні хірурги із європейських країн: проф. Мартін Штрик, Клавдія Бенек – зав. хірургічним відділенням (Клініка Геліос, Клініка загальної, вісцеральної та онкологічної хірургії  м. Берлін, Німеччина);   професор  Стефано Анжіоні  (Клініка гінекології, акушерства та фізіопатології репродукції людини, Університет, м. Кальярі, Італія); професор В.М. Єгієв (завідувач кафедри хірургії та онкології факультету підвищення кваліфікації медичних працівників Російського Університету Дружби Народів, м. Москва, Російська Федирація); член-кор. НАМН України, професор І.В. Комісаренко (завідувач відділу хірургії Інституту ендокринології    та  обміну   речовин   ім.  В.П.Комісаренка   НАМН   України,  м. Київ).
 Делегатів і гостей конференції від імені Ректора Національного медичного університету ім О.О. Богомольця, академіка НАМН України, професора В.Ф.Москаленко щиро привітав  проректор з науково-педагогічної,  лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор А.С.Свінціцький.
 З великою увагою присутні слухали академіка НАМН України, Головного хірурга МОЗ України, професора П.Д.Фоміна. Зокрема, він відмітив велику роль наукових співробітників кафедр хірургічного профілю НМУ в поліпшенні кваліфікованої і спеціалізованої допомоги мешканцям столиці. Також, цікаво було почути, що в США, європейських країнах та Японії 85-90% хірургічних операцій виконуються за ендоскопічними і лапароскопічними технологіями, проти 10-15% – в Україні, де бракує технологічного оснащення, а  кваліфікація хірургів України навіть вища, ніж закордонних фахівців.
 Виступ член-кор. НАМН України професора І.В.Комісаренка був присвячений історії розвитку ендокринної хірургії в Україні. Серед визначних вчених прозвучали прізвища професорів С.А.Коломійченка, Г.Г.Караванова, О.К.Горчакова, доц. А.П.Степаненко та інш. Він підкреслив важливість конференції, з якої розпочинається новий етап –  ендоскопічна хірургія щитоподібної залози.
 Під час конференції проведений майстер-клас, на якому вперше в Україні в хірургічній клініці кафедри загальної хірургії №2, виконано дві однопортові ендоскопічні операції на щитоподібній залозі без післяопераційного рубця на шиї.
Краще один раз побачити, ніж сім разів прочитати або почути. В цьому впевнилися делегати конференції: завідувачі кафедр хірургічного профілю НМУ, Національної Медичної Академії післядепломної освіти ім. П. Шупіка  та інших медичних університетів з різних куточків нашої Батьківщини, наукові співробітники, практичні хірурги–ендокринологи, загальні хірурги, лікарі акушери та гінекологи, студенти, які брали участь в майстер-класах з ендоскопічної хірургії щитоподібної залози та лапароскопічних операцій на внутрішніх статевих органах.
Переповнена аудиторія уважно з великою зацікавленістю стежила за демонстрацією на моніторі великого розміру за виконанням кожного етапу операції гемітиреоідектомії (видалення однієї долі і перешийка щитоподібної залози) з приводу вузлових форм зобу,  не пропускаючи тонких рухів малоінвазивної операції, яку виконували проф. Мартін Штрик і асистент кафедри загальної хірургії №2 канд. мед. наук О.П. Стеценко О.П. Зрозуміло і коротко коментував хід втручання канд. мед. наук, хірург-ендокринолог С.В.Чернишов.  
Після закінчення операцій і прочитаної доповіді “Однопортова ендоскопічна хірургія щитоподібної залози” проф. Мартін Штрик відповів на численні запитання хірургів-ендокринологів. Серед переваг ендоскопічної хірургії щитоподібної залози він відмітив: малоінвазивність втручання, малий розтин шкіри на передній грудній стінці та під пахвою, що забезпечує відсутність післяопераційного рубця на шиї і прекрасний косметичний ефект операції, краще почуття хворих в ранньому післяопераційному періоді, скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі до двох діб проти 5-6, зменшення травми тиреоідної тканини, що залишається і, відповідно, більш раннє відновлення її функції.
 Наступного дня головними діючими особами були проф. Стефано Анжіоні (Італія), професор О.Ю. Іоффе, доктор мед. наук Яроцький М.Є. Вони провели майстер–клас з однопортової лапароскопічної хірургії в гінекології, продемонструвавши акушер–гінекологам м. Києва і Київської області дві однопортові трансумбілікальні лапароскопічні операції (при зовнішньому ендометріозі та запальних захворюваннях придатків). Хід операцій вдало коментував доцент  кафедри акушерства та  гінекології №1 НМУ В.Г. Жегулович. Всі чотири операції, виконані під час майстер-класів професорів Мартіна Штрика і Стефано Анжіоні пройшли успішно, без крововтрати і без ускладнень.   Класичні лапароскопічні операції при захворюваннях внутрішніх статевих органів успішно виконуються в клініках столиці вже більше десяти років. Але слід підкреслити, що майстер-клас професорів Стефано Анжіоні та О.Ю. Іоффе  має велике значення, оскільки однопортова лапароскопічна хірургія, є значним кроком вперед, який наближає нас до європейських стандартів у хірургії в прагненні до мінімальної операційної травми та раннього відновлення хворих в післяопераційному періоді.
Заступник головного лікаря КМКЛ №3 О.А.Тихонов зазначив високу  ефективність практичної співпраці колективів кафедр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і відділень клінічної лікарні. Зокрема, він відмітив високу професійну підготовку, активність і цілеспрямованість завідувача кафедри загальної хірургії №2 проф. О.Ю. Іоффе, який організував і проводить  за останні  півроку другу науково – практичну конференцію та майстер–класи з лапароскопічної однопортової хірургії за участю кращих спеціалістів Європи. Це сприяє професійному росту  лікарів, свідчить про відчутні кроки в реформуванні медичної галузі, підвищує рейтинг клінічної лікарні і кафедри.
Доречно повідомити, що в КМКЛ №3 , яка є базою кафедри загальної хірургії №2 НМУ, на сьогоднішній день окрім класичної лапароскопічної холецистектомії, співробітники кафедри проф. О.Ю. Іоффе, к.м.н. асистент кафедри О.П. Стеценко та асистент кафедри Т.В. Тарасюк виконують за показами однопортові хірургічні операції при хронічному і гострому холециститах, діафрагмальних грижах, захворюваннях товстої кишки, гострих апендицитах, пахових грижах та інш.
Ця конференція була інформативною та корисною не тільки для лікарів, а й для студентів НМУ, які були присутні на майстер-класах, де побачили високотехнологічні операції європейського рівня на щитоподібної залозі та статевих органах.
Під час підведення підсумків науково–практичної конференції, голова оргкомітету, завідувач кафедри загальної хірургії №2 НМУ проф. О.Ю. Іоффе зазначив, що економічне становище в медичній галузі України повільно поліпшується, впроваджуються високотехнологічні методи діагностики та лікування. Настане час, коли  однопортові лапароскопічні операції стануть домінуючими.
Професор О.Ю. Іоффе відмітив, що мета організації науково–практичної конференції – показати широкі можливості мініінвазивної лапароскопічної та ендоскопічної хірургії при різних захворюваннях не тільки органів  черевної порожнини, а і щитоподібної залози. Таким чином, мета і завдання конференції “Сучасні ендоскопічні та лапароскопічні технології в ендокринній хірургії та гінекології” повністю  реалізовані.  Лікарі хірургічного профілю м. Києва та області під час доповідей, дискусій на науково – практичній конференції, майстер – класів з однопортової лапароскопічної хірургії, проведених висококваліфікованими фахівцями європейських країн, навчалися і отримали багато нової інформації з останніх досягнень лапароскопічної  хірургії, підвищили свою кваліфікацію та отримали сертифікат учасника конференції.
Численні делегати конференції, які були присутні в залі, оплесками зустріли слова подяки проф. О.Ю.Іоффе зарубіжним колегам – професорам Мартіну Штреку, Клавдії Бенек  та Стефано Анжіоні за участь у конференції та чудово проведені майстер-класи із сучасних ендоскопічних і лапароскопічних операцій.
За традицією у проведенні конференції брали участь фармацевтичні фірми, якими були представлені діагностичні і лікувальні  засоби, що застосовуються в сучасній хірургії. Це вдало доповнювало насичену програму  конференції і викликало у лікарів велику  зацікавленість при ознайомленні  з широким асортиментом технологічних новинок,    ефективних лікувальних засобів.  
  Проведена конференція може бути прикладом для клінік в інших галузях медицини.