НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

21.03.2012
ЗМАГАННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
У ГАЛУЗІ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
З метою підтримки обдарованої студентської молоді та підвищення її нау-кової активності, що є одним із найважливіших чинників формування фахівців нового типу, щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
Згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 р. № 1187, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця визначено базовим з проведення ІІ туру конкурсу в галузі наук «Клінічна медицина» на 2011-2014 рр.
Цього року на змагання молодих дослідників-клініцистів було подано 61 наукову працю з 19 вищих навчальних закладів. Це були самостійно підготовлені студентами роботи з різних актуальних проблем терапевтичних, хірургічних та педіатричних наук, пошукові за своїм характером, що мають наукове і прикладне значення, а деякі з них навіть вже впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі. Приємно відзначити, що наша Alma mater разом із Сумським державним університетом були лідерами за кількістю (по 9) поданих на цей науковий чемпіонат робіт, що в черговий раз підкреслює надзвичайно високий рівень організації науково-дослідної роботи студентів у стінах флагмана вітчизняної медичної освіти і науки.
Другий тур конкурсу проводився у два етапи: на І етапі (заочному) га-лузева конкурсна комісія на чолі з ректором НМУ імені О.О.Богомольця, віце-президентом НАМН України, академіком НАМН України, професором В.Ф.Москаленком розглянула представлені роботи, провела їх рецензування та запросила авторів найкращих з них до участі у ІІ етапі (очному), який відбувався у форматі науково-практичної конференції.
21 березня 2012 року Національний медичний університет імені О.О. Богомольця приймав найкращих молодих науковців-клініцистів з усієї України. 21 претендент отримав шанс здобути таку бажану перемогу в престижному змаганні шляхом привселюдного захисту результатів власних досліджень.
На Урочистій церемонії відкриття в одній з найкращих аудиторій Східної Європи, названій в честь видатного випускника нашого університету святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького), до учасників з віталь-ними словами звернулися провідні вітчизняні вчені: академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко, академік НАМН України, професор П.Д. Фомін, які розповіли молодим науковцям про сучасні тенденції розвитку медичної науки та побажали подальших успіхів на науковій ниві.
Згодом розпочалася запекла боротьба на секційних засіданнях. Під час очного захисту своїх наукових праць всі доповідачі блискуче володіли мате-ріалом та продемонстрували глибокі знання з досліджуваних проблем. Надзвичайно приємно відмітити, що під час обговорення робіт вони давали конкретні та змістовні відповіді на численні запитання студентів та членів конкурсної комісії.
В результаті переможцями конкурсу стали троє молодих науковців, які на Урочистій церемонії закриття отримали заслужені дипломи І ступеня:
• терапевтичний напрям – О. Солом’яний (НМУ імені О.О. Богомольця) з роботою на тему: «Проблеми симптоматичної та функціональної діаг-ностики діабетичної полінейропатії» (науковий керівник – доцент О.М. Приступюк);
• хірургічний напрям – К. Джума (НМУ імені О.О. Богомольця), наукові розробки якої стосувалися органозберігаючих принципів у хірургічному лікуванні травматичних пошкоджень селезінки в дітей (науковий керівник – доцент В.П. Притула);
• педіатричний напрям – А. Онда (Сумський державний університет), яка досліджувала діагностичні маркери перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи у недоношених новонароджених (науковий керівник – доцент І.В. Тарасова).
Друге місце посіли Т. Зуб, І. Купчик (Харківський національний медичний університет), О. Місюра (НМУ імені О.О. Богомольця), Р. Пархомець (Луганський державний медичний університет), А. Романюк, К. Кочет (НМУ імені О.О. Богомольця) та Н. Шишкіна (НМУ імені О.О. Богомольця), а третє – С. Кулявець (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), О. Малютіна, В. Зарубіна (НМУ імені О.О.Богомольця), О. Ткачишин (НМУ імені О.О. Богомольця), Є. Хілько, Д. Тичина (Сумський державний університет), О. Хмель (ДЗ «Дніпропетровська медична академія»), О. Черкун (Українська медична стоматологічна академія) і Л. Шевчук, М. Кочмарська (Івано-Франківський національний медичний університет).
Тематика наукових робіт переможців конкурсу охоплює різні аспекти діагностики та лікування багатьох захворювань, методи дослідження відрі-зняються оригінальністю, результати мають наукову новизну та представляють інтерес для практичної діяльності, а зроблені висновки є ґрунтовними.
Враховуючи надзвичайно високий рівень представлених робіт, усім доповідачам підсумкової науково-практичної конференції було запропоновано оформити результати власних досліджень як статті, що будуть опубліковані у провідних університетських науково-практичних виданнях.
Проведений конкурс є чудовою нагодою для молодих науковців розк-рити свій інтелектуальний потенціал, порівняти рівень особистих наукових здобутків з досягненнями інших дослідників з усієї України.
Всі учасники були вражені красою Києва, залишилися задоволеними рівнем організації та проведення змагання у галузі клінічної медицини в стінах столичного медуніверситету і, повернувшись додому, з новим натхненням поринули у світ наукових досліджень.