НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

15.03.2012

(13-14 березня 2012 року, м. Київ)
Рибачук А.В., Паливода Р.С.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Вже стало доброю традицією проведення у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору», яка цьогоріч проходила вчетверте і втілила засади традиційної взаємодії фахівців різних спеціальностей: офтальмологів, щелепно-лицевих хірургів та оториноларингологів.
 


Мал. 1. Загальна фотографія учасників

Приємно відмітити, що постійно зростає кількість поданих робіт та їх науковий рівень. Цього року на розгляд організаційному комітету було представлено 81 роботу, в т.ч. 11 статей та 70 тез, які охопили широке коло питань за тематикою конференції. Поступово розширюється географія учасників: вперше участь у науковому форумі взяли іноземні колеги з Російської Федерації (Краснодар) та Республіки Білорусь (Гомель), а також вітчизняні молоді науковці з Вінниці, Запоріжжя, Івано-Франківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтави, Одеси, Сімферополя, Луганська, Харкова, Львова.
Проведення конференцій у такому форматі сприяє зростанню якості підготовки кваліфікованих фахівців, розширює їхні професійні можливості задля збереження життя та здоров’я людини. Форум організовано Студентським науковим товариством імені О.А. Киселя (голова – І.А.Свінціцький) та Товариством молодих вчених і спеціалістів (голова – В.В.Мороз) за наукової підтримки Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів (голова – член-кореспондент НАМН України, професор В.О.Маланчук), Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів, глаукоматологів України (голова – член-кореспондент НАМН України, професор Г.Д.Жабоєдов) та Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів (голова – професор Ю.В.Мітін).
Конференція розпочалася з церемонії Урочистого відкриття, на якій завідувачі профільних кафедр (професори В.О.Маланчук, Г.Д.Жабоєдов, Ю.В.Мітін) та керівники молодіжної науки в університеті (І.А.Свінціцький, В.В.Мороз) побажали усім учасникам плідної роботи та творчого натхнення заради досягнення нових висот у науковому пошуку.
Згодом провідні вчені нашої держави прочитали для молоді ґрунтовні лекції з актуальних питань своїх дисциплін. Професор В.О.Маланчук висвітлив питання клініки та лікування остеомієліту щелеп у пацієнтів на тлі наркотичної залежності, продемонстрував повчальні клінічні приклади з власної практики, вражаючі результати оперативних втручань. Лекція професора Г.Д.Жабоєдова була присвячена особливостям пошкоджень допоміжного апарату ока при автомобільній травмі, а професор Ю.В.Мітін у доповіді зупинився на питаннях морфології та фізіології лімфоїдного глоткового кільця.
    

Мал. 2. Члени журі професор Маланчук В.О., професор Жабоєдов Г.Д. та професор Мітін Ю.В.

На пленарних засіданнях студентів та молодих вчених, заслухано 40 доповідей, що розкрили суміжні проблеми клініки, діагностики та лікування органів краніофаціальної ділянки, ЛОР-органів та органу зору. Студенти та молоді вчені під час виступів показали себе гарними доповідачами, теоретиками, експериментаторами та клініцистами, в окремих випадках – запальними диспутантами. 
Їхні доповіді відкрили небайдужість та завзятість в пошуку нових підходів в лікуванні тих чи інших захворювань, розв’язанні нагальних проблем молодіжної науки в галузі клінічної та теоретичної медицини, як перший крок на шляху свого освітнього вдосконалення та наукового росту.
   

Мал. 3. Члени журі (з права на ліво) доцент Копчак А.В., професор Маланчук В.О., професор Мітін Ю.В, доцент Дідківський В.Л., професор Скрипник Р.Л. та професор Жабоєдов Г.Д.

Засідання модерували члени ТМВ НМУ Антоненко О.В., Рибачук А.В. та члени СНТ імені О.А. Киселя – Шербул О.В. та Хібінова О.О., які взяли на себе ведення форуму та численні технічні питання організації.
 


Мал. 4. Секретарі напрямків (з права на ліво) Хібінова О.О., Рибачук А.В., Антоненко О.В., Шербул О.В.

Роботи всіх учасників були відзначені сертифікатами та цінними подарунками, а також опубліковані у випуску фахового видання ВАК України «Український науково-медичний молодіжний журнал». 
    
Конференція стала справжнім весняним святом молодіжної науки та продемонструвала глибокий інтерес до всебічного сприйняття медицини, згуртувала студентів і молодих учених, які з радістю поділилися своїми науковими досягненнями та набули досвіду наукової комунікації.