НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

17.02.2012
ВІЗИТ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ ХІРУРГІВ З УНІВЕРСИТЕТУ МАЙЯМІ (ФЛОРИДА, США) НА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НМУ ІМЕНІ
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
17.02.2012 кафедру хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця на запрошення завідувача кафедри професора В.О.Маланчука відвідали провідні щелепно-лицеві хірурги з Університету Майямі (Флорида) – головний щелепно-лицевий хірург травматологічного центру Майямі доктор Ієсус Гомез та доктор Алехандро Вивас-Ройо. Знані в світі науковці прочитали лекції для субординаторів стоматологічного факультету та співробітників кафедри, відвідали практичне заняття та оглянули хірургічні кабінети Стоматологічного центру НМУ імені О.О. Богомольця, також відбулась зустріч із деканом стоматологічного факультету професором В.П.Неспрядько
В своїй лекції доктор Гомез ознайомив присутніх з сучасними тенденціями у лікуванні важкої поєднаної травми, навів основні принципи і послідовність надання допомоги бригадою фахівців різних спеціальностей в умовах багатопрофільного травматологічного центру. Представлені алгоритми базувались на великому клінічному досвіді автора: травматологічний центр університету Флориди надає допомогу 5000 постраждалих щорічно, з них у 70% наявні ушкодження голови і шиї. Хворих доставляють в клініку не лише автотранспортом, але й спеціально обладнаними гвинтокрилами з усіх Південних штатів США а також країн карибського басейну, госпіталь є основною базою для підготовки військових медиків для підрозділів, дислокованих в Іраку і Афганістані. Доктор Гомез підкреслив необхідність всебічного обстеження хворого, оскільки випадки, що на перший погляд можуть здаватися простими, при після поглибленої діагностики виявляються надзвичайно складними і загрозливими. На його думку, в основі адекватного надання допомого таким хворим лежить не лише технічне забезпечення (хоча воно є дуже важливим), але й глибокі знання з анатомії і фізіології щелепно-лицевої ділянки, усвідомлення взаємозв’язків між характером пошкодження і особливостями дії травмувального чинника. Роль щелепно-лицевого хірурга в лікуванні пацієнтів з політравмою виявляється дуже важливою починаючи з перших хвилин надання допомоги: забезпечення прохідності дихальних шляхів, видалення з них уламків зубів та зубо-альвеолярних сегментів, зупинка кровотечі з великих судин обличчя та шиї, тощо.
В лекції доктора Алехандро Вивас-Ройо, присвяченій проблемі естетики в дентальній імплантації було висвітлено широке коло проблем. Він зупинився на особливостях підготовки до встановлення дентальних імплантатів, проведення хірургічного етапу імплантації, оцінки естетичних та функціональних результатів протезування з опорою на імплантати, найближчого та віддаленого прогнозу хірургічних втручань. Доктор Вивас-Ройо зазначив, що технічні проблеми встановлення дентальних імплантатів були в основному вирішені ще наприкінці минулого століття. Основною проблемою стоматологічної імплантації залишається взаємодія штучної конструкції та організму людини, проблема біології кісткової тканини, її поведінки в змінених умовах жувального навантаження. Механістичний підхід до встановлення дентальних імплантатів, що формується під тиском комерційно зацікавлених фірм-виробників, в зв’язку з цим, неминуче призводитиме до зростання частоти ускладнень і незадовільних результатів. Отже проведення дентальної імплантації потребує від лікаря глибоких знань з анатомії щелепно-лицевої ділянки та фізіології кісткової тканини, розуміння фундаментальних закономірностей перебігу репаративних процесів.
Лекції викликали значне зацікавлення в студентської аудиторії, американським хірургам було задано велику кількість запитань, а спілкування зі студентами продовжувалось і після закінчення лекції. На завершення доктор Алехандро Вивас-Ройо зазначив: «для нас дуже приємно спілкуватися зі студентами і науковцями, що представляють вищі навчальні заклади. В цьому форматі є більше місця для об’єктивного аналізу і обговорення наукових проблем. Це дуже важливо, в сьогоднішніх умовах коли в медичній галузі домінують комерційні інтереси, а наукова інформація нерідко замінюється рекламною». На його думку саме науковці, що працюють в університетах мають визначати обличчя сучасної медицини та формувати вірні уявлення у студентів і молодих спеціалістів на основі фундаментальних біологічних принципів.
Під час зустріч іспівробітників кафедри з американськими колегами відбувся обмін методичними матеріалами. Їм було представлено навчальні програми і тематичні плани, а також національний підручник та навчальні посібники, видані англійською мовою. Доктор Гомез в своєму виступі після прочитаної лекції надав їм високу оцінку. Він зазначив: «ми були вражені широтою питань, які вивчають українські студенти в ході своєї підготовки, та великим обсягом інформації представленої в навчальних керівництвах та підручниках. Ми можемо стверджувати, що представлений нам підручник відображає основні досягнення сучасної щелепно-лицевої хірургії, а програма підготовки відповідає рівню, прийнятому в розвинених країнах світу».

Загальне фото студентів і співробітників кафедри із співробітниками університету Флориди

Вступне слово завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця В.О.Маланчука

Лекція доктора Ієсуса Гомеза (Університет Майямі, США)

Лекція доктора Алехандро Вивас-Ройо

Подарунок-презентація Національного підручника з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії гостям зі США

Фото професорів з Університету Майямі зі співробітниками кафедри в хірургічних кабінетах кафедри стоматологічного центру НМУ

Фото зі співробітниками кафедри та студентами на кафедрі та в хірургічних кабінетах стоматологічного центру НМУ