НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

5 березня 2014 року відбулось засідання комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у вищих навчальних закладах…

06.03.2014
5 березня 2014 року відбулось засідання комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у вищих навчальних закладах при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями: «лікувальна справа» та «сестринська справа».
На засіданні комісії були присутні декан медичного факультету №2, член-кореспондент НАМН України, професор В.З. Нетяженко, начальник навчально-методичного відділу доцент Л.І. Остапюк, заступник начальника навчально-методичного відділу доцент О.В. Стеченко, завідувачі кафедр: іноземних мов (доцент Л.Я. Аврахова), фізичного виховання (доцент Т.П. Гусєв), філософії та соціології (професор І.В. Васильєва), україністики (професор А.Б. Гуляк), заступник зав. кафедри загальної і медичної психології та педагогіки доцент О.А. Зуренко, гігієни праці і професійних хвороб – доцент В. І. Зенкіна,загальної хірургії №1 – доцент О.А. Скоморовський, студенти 28 та 29 груп медичного факультету №2.
Відповідно до затвердженого порядку (Наказ №29 від 23.01. 2014 року)
комісією було прийнято рішення щодо перезарахування ряду навчальних дисциплін студентам та угоджено проект наказу з цього питання.