НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

26.01.2012

ДО ЮВІЛЕЮ ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ ХОМЕНКО

26 січня 2012 р. святкує свій ювілей та 50-річчя науково-педагогічної діяльності завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Олександрівна Хоменко.
Після закінчення з відзнакою в 1959 році стоматологічного факультету Київського медичного інституту Л.О. Хоменко розпочала свою трудову діяльність лікарем-стоматологом в Київській області.
У 1961 році вона вступила в аспірантуру при кафедрі терапевтичної стоматології Київського медичного інституту, а в 1964 році захистила кандидатську дисертацію, виконану під керівництвом професора І.О. Новика і присвячену лікуванню періодонтитів із застосуванням ферментних препаратів.
У 1980 році Л.О.Хоменко успішно захистила докторську дисертацію на тему "Ферменти протеолізу і їх інгібітори в патогенезі, діагностиці і лікуванні захворювань пародонта", а у 1981 році їй було присвоєно вчене звання "професор".
У 1989 році професор Л.О.Хоменко була обрана за конкурсом на посаду завідуючої щойно створеної кафедри дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, яку очолює й дотепер. Під керівництвом професора Л.О.Хоменко колектив кафедри здобув значних досягнень. На сьогодні кафедра є опорною в Україні з методики викладання терапевтичної стоматології дитячого віку і базовою для підвищення кваліфікації викладачів медичних вузів України. Розроблено низку навчальних програм з дитячої стоматології, пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології для медичних вузів Ш-IV рівнів акредитації, в тому числі з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Професор Л.О.Хоменко – талановитий вчений і мудрий наставник. Наукові дослідження, що виконуються співробітниками кафедри під керівництвом професора Л.О. Хоменко, присвячені питанням наукового обґрунтування первинної профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, які постійно мешкають в екологічно несприятливих регіонах України, в тому числі в умовах постійного впливу малих доз радіації. Вивчаються питання патогенезу карієсу тимчасових зубів та обґрунтування заходів його попередження та ефективного лікування. Продовжується вивчення етіології, патогенезу карієсу і його ускладнень у дітей різного віку, захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота, а також виявлення взаємозв'язку між цими захворюваннями й станом здоров'я дитини.
Пріоритетність виконаних досліджень підтверджена численими патентами України і понад 1400 друкованими працями. Під керівництвом професора Л.О. Хоменко захищено 4 докторські і 29 кандидатських дисертацій. В даний час виконуються 2 докторські і 5 кандидатських дисертацій.
Професор Л.О. Хоменко була ініціатором створення Української Асоціації профілактичної та дитячої стоматології (УАПДС), яка на сьогодні налічує понад 1200 членів у різних областях України. УАПДС є асоційованим членом Всесвітньої асоціації дитячих стоматологів (IAPD) та має свій друкований орган – журнал “Профілактична та дитяча стоматологія”, одним з редакторів якого є професор Л.О.Хоменко.
Велику увагу приділяє професор Л.О. Хоменко видавничій діяльності. Під її редакцією був виданий перший за останні 40 років україномовний підручник для медичних вузів "Терапевтична стоматологія дитячого віку", відзначений премією МОЗ України. Російською мовою даний підручник витримав вже два видання, на сьогодні готується видання підручника англійською мовою. У 2011 році побачив світ новий підручник “Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології”, створений колективом авторів під керівництвом професора Л.О.Хоменко. Видано ряд навчальних посібників для студентів: "Стоматологічна профілактика у дітей"; "Стеклоиономерные цементы"; "Практическая эндодонтия"; "Современные средства экзогенной профилактики", “Клініко-рентгенологічна діагностика захворювань зубів і пародонта у дітей”, “Профилактика стоматологических заболеваний”. Професором Л.О. Хоменко був написаний розділ в монографію, видану під редакцією професора П.С. Мощича "Медицина дитинства", а також у підручник “Основи стоматології” для студентів лікувальних факультетів, виданий за редакцією член-кореспондента НАМН України, професора В.О.Маланчука.
Професор Лариса Олександрівна Хоменко – досвідчений педагог, талановитий лектор, видатний учений, мудрий керівник. Водночас вона є щирою, добропорядною, чуйною людиною і чарівною жінкою.
Колектив кафедри щиро вітає Ларису Олександрівну з ювілеєм та бажає наснаги і творчого натхнення у реалізації нових ідей, планів та задумів.