НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

13.11.2011
VII Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» – оптимізація захисту здоров’я та прав дитини в умовах реформуванні галузі.
 
11-13 жовтня 2011 року у столичному Будинку кіно під егідою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, Асоціації педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся VII Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Ця найбільша наукова подія педіатричного життя зібрала провідних вітчизняних вчених, гостей з ближнього і далекого зарубіжжя, організаторів охорони здоров'я та практикуючих дитячих лікарів.
Почесними гостями Конгресу стали  Президент НАМН України академік НАМН України, професор А.М. Сердюк, Міністр охорони здоров’я України О.В. Аніщенко, перший заступник міністра охорони здоров’я Р.О. Моісеєнко, Уповноважений Президента України з прав дитини Ю.О. Павленко, ректор НМАПО ім. П.Л.Шупика член-кореспондент НАМН України, професор  Ю.В. Вороненко. Головуючими на засіданнях стали президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін та завідувач кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник. Така висока увага до події продемонструвала: питання докорінного вдосконалення якості педіатричної допомоги нині належить до спільних кроків системи охорони здоров’я разом з академічною наукою та новаціями в соціально-правовій підтримці дитини.
У вітальному слові Міністр охорони здоров’я України О.В. Аніщенко наголосив на перспективах реформування як медичної галузі в цілому, так і в педіатрії, було зроблено акцент на здобутках (зниження малюкової смертності за останні роки) та проблемах служби (підвищення показників захворюваності дітей та підлітків на соціально значимі хвороби). Ішлося про концептуальні аспекти розвитку напрямів медичної допомоги дитині. Зокрема, О.В. Аніщенко торкнувся шляхів становлення перинатальних центрів як вирішальної ланки зменшення малюкової смертності, нової ролі педіатра як консультанта в поліклініках нового типу з акцентами на сімейну медицину, гострих проблем поліпшення імунологічного захисту дитячого населення, прогресу клінік, дружніх до дитини. Міністерство залишається відкритим щодо всіх кризових ситуацій у сфері медицини. Зокрема, міністр повідомив, що значно підвищаться потенції служби швидкої допомоги з потужним фінансовим підсиленням на використання ліків невідкладної дії, а також детально відповів на численні запитання аудиторії.
Серед принципово нових підходів у діапазоні завдань сучасної української медичної науки, підкреслив академік А.М. Сердюк, запити педіатрії в контексті паралельного захисту вагітності звучатимуть комплексно. У межах можливостей ІПАГ на його унікальній клінічно-науковій базі буде налаштовано й провідний центр перинатальної медицини. Із ним співпрацюватимуть усі академічні інститути, скажімо, у розв’язанні питань кардіохірургії, ендокринології, медичної генетики. Тези, виголошені А.М. Сердюком, стосувалися й інтенсивного використання потужного ліжкового фонду клінік НАМН у допомозі хворим з тяжкою хронічною патологією, аудиту цієї практичної площини, стратегічних питань становлення служби крові, інших змін у співдії МОЗ та НАМН України.
З увагою сприйняли присутні виступ Юрія Павленка, який фактично дебютував у новому статусі перед педіатричною аудиторією. Ця нова соціальна лінія правового захисту дитинства вимальовується вельми позитивною в поступі педіатрії як авангарду в медичній підтримці людності України.
Серед наукових повідомлень на початку конгресу Р.О. Моісеєнко оприлюднила підготовлену разом із О.В. Аніщенком надзвичайно важливу за практичними позиціями доповідь «Охорона здоров’я дитини в Україні як пріоритет державної політики». Цей державний меморандум щодо охорони дитячого здоров’я органічно доповнила доповідь академіка НАМНУ, професора Ю.Г.  Антипкіна стосовно нагальних проблем галузі.
Актуальні питання в баченні майбутнього педіатрії докладно висвітлив член-кореспондент НАМНУ, професор О.П. Волосовець у доповіді «Розвиток вищої медичної освіти в світлі завдань реформування галузі». Промовець, зокрема, зазначив, що відновлення діяльності педіатричних факультетів — надійна запорука розвитку системи. Про усвідомлення молоддю гуманістичних спрямувань цієї професії свідчить факт, що цього року конкурс під час вступу на педіатричні факультети лідирував порівняно з іншими факультетами. Привернула велику увагу й програмна доповідь головного педіатра МОЗ, професора В.В. Бережного про педіатрію в дзеркалі об’єктивних показників.
Під науковим керівництвом ректора НМУ імені О.О. Богомольця, академіка НАМН та член-кореспондента НАПН України, професора Москаленка В.Ф. та професора Грузєвої Т.С. була підготовлена і представлена «Глобальна стратегія охорони здоров’я жінок і дітей».
Основними напрямами Конгресу стали питання фармакотерапії та раціональної антибіотикотерапії захворювань дитячого віку, проблемні питання пульмонології та алергології, актуальні проблеми гастроентерології та нутріціології, проблеми діагностики, лікування та профілактики соціально значимих захворювань у дітей.
В роботі Конгресу взяли участь понад 1700 учасників з України, Росії, Білорусії. Протягом трьох робочих днів на 8-ми пленарних засіданнях та 6-ти симпозіумах було заслухано 72 доповіді з різних актуальних проблем педіатричної науки.
Традиційно велику увагу було приділено питанням профілактики та лікування у дітей гострих респіраторних вірусних інфекцій. Слід зазначити, що доповіді, які пролунали на конгресі з цієї тематики, були підготовлені на високому науковому рівні, а рекомендації – обґрунтовані з позицій доказової медицини. Про перспективні напрямки в профілактиці і лікуванні у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями йшлося у виступі академіка НАМН України, завідувача кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професора В.Г. Майданника.
В рамках Конгресу у Великому конференц-залі НАН України було проведено засідання, присвячене питанням дотримання прав дітей на охорону здоров’я, спільно із відділом охорони здоров’я Ради Європи симпозіум присвячений стратегічним напрямам удосконалення медичної допомоги дітям, симпозіум з актуальних питань медико-психологічної допомоги дітям під головуванням директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, академіка НАПН України С.Д. Максименка.
Наприкінці другого робочого дня Конгресу відбувся круглий стіл «Дискусійні питання підготовки національного підручника з педіатрії» під головуванням начальника управління освіти та науки МОЗ України, член-кореспондента НАМНУ, професора О.П. Волосовця та академіка НАМНУ, професора В.Г. Майданника. На розгляд аудиторії було запропоновано структуру та зміст підручника, який має стати основним для підготовки студентів з навчальної дисципліни «педіатрія» на 4-6 курсах у всіх ВНМЗ України. До роботи над підручником залучено більше ста професорів та провідних наукових співробітників з усіх напрямків педіатрії.
Приємно зазначити, що до уваги присутніх були запропоновані не лише наукові доповіді та лекції, а й практичні рекомендації та методичні інновації. Так, на третій робочий день було проведено майстер-клас з реанімації новонароджених за стандартами ERC-2010, який виявив велику зацікавленість учасників.
Асоціацією педіатрів України була ініційована розробка науково-практичної програми «Вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків».
У підсумку було проведено обговорення найактуальніших питань, заслуханих протягом трьох робочих днів, та прийнято резолюцію Конгресу.
            (В.Г. Майданник, М.В. Хайтович, Р.В.Терлецький)