НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

18 січня 2014 року на 79-му році пішов із життя видатний вчений, педагог, організатор навчального процесу в медичному інституті кандидат медичних наук …

18.01.2014
Пам’яті колеги
18 січня 2014 року  на 79-му році пішов із життя видатний вчений, педагог, організатор навчального процесу в медичному інституті кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини медичного університету Української асоціації народної медицини Болгов Юрій Олексійович.
Народився  Юрій Олексійович 24 січня 1935 року в м. Мінеральні Води Ставропольського краю в сім’ї службовців Північно-Кавказької залізниці. Закінчив Північно-Осетинський   державний педагогічний інститут імені К. Хетагурова (1957).
Проходив військову строкову службу на Чорноморському ВМФ (1957-1960). В 1967 році закінчив лікувальний факультет Київського ордена Трудового Червоного Прапору медичного інституту імені О.О. Богомольця. Учень професора Михайла Сергійовича Спірова. Працював в Київському медичному інституті асистентом (1967-1979), доцентом (1979-1992) кафедри нормальної анатомії, заступником секретаря парткому інституту (1973-1985), проректором з міжнародних зв’язків (1985-1992). З 1992 року – доцент кафедри анатомії людини Медичного інституту УАНМ; з 1996 по 2006 роки – проректор з міжнародних зв’язків та виховної роботи МІ УАНМ.
Основні напрямки його наукових досліджень – будова і розвиток центральної нервової системи людини, теоретичні та методологічні основи інтеграції морфології, системний підхід до вивчення загальних закономірностей морфогенезу, навчально-методична та виховна робота, сторінки історії КМІ та МІ УАНМ. За цією тематикою ним опубліковано біля 200 наукових робіт та більш ніж 100 наукових праць, які виконані під його керівництвом студентами та молодими вченими.
За час роботи в КМІ за його ініціативи здійснюється спорудження пам’ятника викладачам, співробітникам і студентам інституту, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у боротьбі з гітлерівськими націонал-фашистами; створюється Золота Книга ветеранів війни та готується посібник з патріотичного виховання студентів.
            За значний внесок в наукову, організаційну і громадську діяльність Юрія Олексійовича неодноразово відзначено державними нагородами: медаллю «За трудовое отличие» Наказ Президії Верховної Ради СРСР (1981); «За отличные успехи в работе» Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР (1982); «В пам’ять 1500-летия Киева» (1982); нагороджений «За активну участь в охороні пам’ятників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.» (1985); «Ветеран труда» (1985); ювілейною медаллю «70 лет Вооруженных сил СССР» (1988); «Відмінник освіти України» (2002).
Найбільш важливим і цікавим надбанням та нагородою на особистому трудовому шляху Ю.О. Болгов бачив даровану йому долю – можливість спілкуватися та співпрацювати з багатьма чудовими людьми, разом із якими вирішувалися будь-які проблеми і можна було вчитися один у одного відвертості, порядності, надійності. Такі чудові люди, на його думку, ще є, у тому числі серед нашої молоді, від якої залежить краще майбутнє нашого народу.
В останні роки свого життя Ю.О. Болгов написав і видав книгу “Памятью едины” (2010), в якій опублікував спогади ветеранів праці і війни співробітників медичного університету імені О.О Богомольця. Мотивацією для написання такого змісту видання була актуальна проблема морального і особливо патріотичного виховання молоді, єднання народів пам’яттю про справи доблесні, праведні наших славних батьків, дідів і прадідів.
 В 2011 році Ю.О. Болгов написав і видав нову книгу “Наши стоики”, яка присвячена 170-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В ній автор показує великі труднощі та високі духовні якості, проявлені співробітниками і студентами ВУЗу під час двох світових потрясінь – навали гітлерівців і аварії на ЧАЕС. Автором вперше подані списки всіх учасників-медиків, в тому числі і студентів ліквідації аварії на ЧАЕС.
Цінним науковим дослідженням є підготовлена і видана монографія Ю.О. Болгова “Проблемные вопросы анатомической терминологии” (2013), в якій автор подає аналітико-синтетичний огляд міжнародної анатомічної термінології і виносить на обговорення виявлені в ній раціональні та ірраціональні принципи уніфікації і систематизації анатомічних термінів, що дає вагомий внесок в упорядкування міжнародної анатомічної термінології.
            Наукові розробки Ю.О. Болгова мають важливе академічне і практичне значення і суттєво доповнюють дані про будову центральної нервової системи. Викладацьку роботу він вміло поєднував з науковою і суспільною. Студенти завжди з цікавістю слухали оригінально побудовані лекції, які читав Юрій Олексійович і займалися науковою роботою під його керівництвом.
            Морфологічна наука втратила творчого вченого           -нейрогістолога, який займався системним підходом структури і функції в будові органів і систем організму людини.
            Юрій Олексійович користувався великою повагою серед студентів та співробітників кафедри та інституту.
Світла пам’ять про відомого морфолога, вченого, педагога, ініціатора багатьох наукових творчих ідей, активного громадського діяча, прекрасну, благородну людину назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів  і студентів.