НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

05.09.2011
Оголошення:
про підготовку до проведення ліцензування нових видів освітньої діяльності в НМУ імені О.О. Богомольця
 
В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця виконана робота щодо проведення ліцензування перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» з ліцензованим обсягом 200 осіб та підготовки громадян України та іноземних громадян в клінічній ординатурі з ліцензованим обсягом по 150 осіб.
До Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України подано самоаналіз, в якому на підставі результатів моніторингу ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей фінансового, кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення обґрунтована необхідність започаткування вищезазначених освітніх послуг, спроможність НМУ забезпечити їх якісну реалізацію на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.