НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

25.05.2011
До 170-річчя кафедри фармакології та клінічної фармакології
25- травня 2011 року з нагоди святкування 170-річчя кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведено науково-практичну конференцію "Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології".
Кафедра фармакології організована у 1841 році в числі перших десяти кафедр університету ім.Св. Володимира. За 170 років науково-практичної та суспільної діяльності працівниками кафедри зроблено істотний внесок у теоретичну і практичну медицину та в розвиток провідних напрямків фармакології. Значний внесок у фармакологічну науку внесли такі видатні вчені як В.І. Дибковський, Ю.П. Лауденбах, Г.Л. Шкавера, О.І. Черкес, Н.М. Дмитрієва. Сьогодні під керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора І.С. Чекмана на кафедрі проводяться наукові дослідження з загальної, фізико-хімічної, квантової, біохімічної, клінічної фармакології, фітотерапії, токсикології. Близько 10-ти років тому на кафедрі розпочаті дослідження з нового напрямку сучасної науки – нанофармакології. До наукових розробок активно залучаються студенти, молоді вчені, практичні лікарі і провізори. Кафедра готує докторів, кандидатів наук, магістрів.
На конференції були присутні такі поважні учасники, як проректор з наукової та лікувальної роботи, завідувач кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки Дніпропетровської державної медичної академії, професор, доктор медичних наук, Мамчур В.Й., завідувач кафедри фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, доктор біологічних наук, професор, Беленичев І.Ф., засупник директора ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України", Григор'єва Г.С., завідувач кафедри фармакології Луганського Державного медичного університету, Лук’янчук В.Д,  доктор медичних наук ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України", Серединська В.М.
Ми щиро вітаємо співробітників кафедри та бажаємо їм доброго здоров'я, щастя, подальших плідних успіхів у педагогічній та науковій роботі, а також при підготовці висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів!