НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

12.05.2011
ВІДЗНАЧЕННЯ
10РІЧЧЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 
      Цьогоріч медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відзначає свій десятирічний ювілей. Створений ще в 2001 році, за підтримки   Міністра охорони здоров’я України, а зараз Ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академіка НАМН України Віталія Федоровича Москаленка та Директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, а зараз декана факультету академіка НАПН України Сергія Дмитровича Максименка,  він був і залишається першим у підготовці висококваліфікованих фахівців в напрямі медичної психології, випускники якого є соціально затребуваними не лише на теренах нашої держави, але в країнах зарубіжжя. Передумовою заснування факультету стало коло невирішених наукових і практичних проблем актуальних для медицини. На сьогодні є беззаперечним фактом, що загальна теорія медицини нерозривно пов’язана із загальними психологічними концепціями, оскільки медицині і психології притаманні спільні методологічні принципи. Об’єднують їх спільні проблеми, що виходять за межі суто медичної проблематики, – це співвідношення біологічного і соціального у діяльності людини, зв'язок між психікою людини і діяльністю мозку, психосоматичні та соматопсихічні кореляції, проблеми норми та патології, співвідношення між свідомістю і неусвідомлюваними формами психічної діяльності тощо. Медичні та психологічні науки утворюють закономірну сферу взаємодії, породжуючи широке коло медико-психологічних проблем, які здатні вирішувати медичні психологи.
      У напрямі підготовки фахівців з медичної психології зроблено чимало кроків: це і кваліфіковане навчання на додипломному рівні, це і відкриття магістратури, аспірантури, а незабаром і докторантури, тобто здійснюється наскрізна підготовка на всіх рівнях. Безумовно, що всі питання ще невирішені, всі труднощі ще не подолані, але лише наполеглива робота може привести до позитивного результату.
     У рамках відзначення ювілею 11-12 травня 2011 року була проведена V науково-практична конференція студентів та молодих учених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології», на яку завітали учасники з України, Росії, Білорусі. Учасники конференції могли обговорити чимале коло питань: психологія у медичній практиці,особливості професійної діяльності медичних психологів, нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у медичній психології, проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів, здоров’я як системне поняття в медичній практиці, соціально-психологічні чинники захворювань, психологічні особливості соматичних захворювань особистості, психосоматичний підхід в медичній психології,психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці, психологічні питання лікувальної взаємодії, синдром емоційного вигорання у медичних працівників,нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології та інші. За матеріалами конференції було випущено спеціальний випуск Українського науково-методичного молодіжного журналу, кожен учасник отримав сертифікат участі. На другий день проводився круглий стіл на тему «Особистісне здоров’я як чинник досягнення і забезпечення гендерної рівності» і завершувалася робота конференції майстер-класом  «Казки нашого життя», в якому учасники намагалися знайти відповіді щодо своїх життєвих пригод за допомогою казкотерапії.
     Ми сподіваємося, що всі хто брали участь у цих ювілейних заходах залишилися з хорошими спогадами і наступного року ще завітають у наш університет, який завжди відкритий для всіх охочих.
      Висловлюємо подяку Ректору університету Москаленку Віталію Федоровичу та ректорату за можливість реалізувати свої творчі та наукові задуми.