НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

30.04.2011
Фахівці Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця взяли участь у Другому Всеукраїнському конгресі з медичного права, біоетики і соціальної політики.
 
У квітні 2011 року в м. Києвівідбувся Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики з міжнародною участю, який зібрав понад 250 медичних і фармацевтичних працівників, організаторів охорони здоров'я, юристів, соціальних працівників, науковців, представників державних органів, громадських організацій, ділових кіл з усіх регіонів України та більш ніж 10 зарубіжних країн.
Організаторами Конгресу виступили Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Академія адвокатури України, ВГО „Українська медико-правова асоціація”, ВГО „Всеукраїнське лікарське товариство” та Інформаційний центр з біоетики. Захід було проведено за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, та інших державних органів і громадських організацій. Форум було проведено за участі представників більш ніж десяти зарубіжних країн, керівники Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.
Активну участь у форумі взяли і професори та викладачі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Відкриваючи Конгрес, Радмила Гревцова, президент ВГО “Українська медико-правова асоціація», директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, кандидат юрид. наук, адвокат, відзначила, що за час, який минув з моменту проведення Першого Всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики у квітні 2007 року, медичне право піднялося на якісно новий щабель, поглибився його зв’язок з біоетикою і соціальною політикою. Медико-правовою громадськістю зроблено чимало. Спецкурс “Медичне право” все активніше впроваджується у програму навчання спеціалістів і магістрів юридичних і медичних вишів. Розроблена типова програма курсу “Медичне право” для студентів медичних вишів,затверджена МОЗ України у 2009 році (автори Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Грузєва Т.С., Гревцова Р.Ю.).Розвивається юридична практика у царинах медичного і фармацевтичного права. Здійснюється обмін досвідом, запроваджене підвищення кваліфікації з питань медичного права. Але не можна зупинятися на досягнутому. Сьогодні на порядку денному нове амбітне завдання – нормативно-правове забезпечення і юридичне супроводження процесу реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.  
Учасники Конгресу зробили близько 100 доповідей та повідомлень, чимало з яких належали професорам та викладачам НМУ імені О.О.Богомольця.
Значна увага на Конгресі була приділена питанням реформування системи охорони здоров’я з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. Пропозиції, викладені В.Ф. Москаленком, Т.С. Грузєвою, Р.Ю.Гревцовою щодо законодавчого забезпечення реформ в охороні здоров’я, знайшли своє відображення у резолюції Конгресу.
Також були обговорені нагальні етико-правові проблеми біомедицини, які є актуальними для України на тлі світових процесів. Учасники Конгресу мали можливість поділитися своїми напрацюваннями у вирішенні практичних проблем, які виникають у діяльності організаторів охорони здоров’я, лікарів, юристів і соціальних працівників.
На конгресі було презентовано досвід Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з білетики. До складу керівних органів Українського відділення входять і професору НМУ НМУ імені О.О.Богомольця.