НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

09.04.2011
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
 
7-8 квітня 2011 р. в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця урочисто відзначався Всесвітній день здоров’я,  з нагоди якого було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію. Це є доброю традицією університету вже протягом 7 років. Організаторами конференції  спільно з НМУ виступили  Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Бюро ВООЗ в Україні.
Вп’яте відзначення Всесвітнього дня здоров’я відбувається спільно з Європейським регіональним бюро ВООЗ, за участю радників та експертів ВООЗ, провідних фахівців, освітян, працівників практичної охорони здоров’я та студентів з різних країн і континентів.
Темою Всесвітнього дня здоров’я 2011 р. визначено питання резистентності до протимікробних препаратів та її глобального поширення. Він відзначається під гаслом «Якщо сьогодні не вжити заходів – завтра ми залишимося без ліків». Такий напрям вибрано ВООЗ невипадково. Підвищена увага до резистентності обумовлена тим, що вона ускладнює боротьбу з інфекційними хворобами, є частою причиною смертності, знижує ефективність лікування, створює загрозу повернення до «доантибіотикової ери», призводить до підвищення витрат на медичну допомогу, ставить під загрозу досягнення у сфері охорони здоров'я, загрожує безпеці, завдає шкоди економіці.
У конференції взяли участь представники Європейського регіонального бюро ВООЗ, науковці, організатори та фахівці охорони здоров’я, інших причетних галузей, студенти та молоді вчені з 20 країн світу, у т.ч. Білорусі, Вірменії, Греції, Данії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Індії, Ірану, Молдови, Нідерландів, Польщі, Російської Федерації, Румунії, Перу, США, Узбекистану, України, Швеції, Хорватії.
Учасниками форуму були близько 800 осіб, які представляли 95 закладів, у т.ч. 43 зарубіжні та 52 вітчизняні наукові, освітні заклади та заклади практичної охорони здоров’я з усіх регіонів України, а також завідувачі кафедр соціальної медицини понад 20 вищих медичних навчальних закладів України, закладів післядипломної освіти.
В рамках конференції відбулися  три пленарні засідання, на яких заслухано 39 доповідей, засідання круглого столу «Законодавчі ініціативи та реалізація законодавства України в сфері контролю над тютюном. «Євро-2012 без тютюну» та сім секційних засідань зі 195 доповідями.
 
 
Основні напрями роботи конференції, крім провідної проблеми резистентності до протимікробних препаратів,  включали питання боротьби з соціально значущими та соціально небезпечними  хворобами, у т.ч.   з туберкульозом, СНІД тощо, реформування систем охорони здоров’я, впровадження профілактичних стратегій в охороні здоров’я. Значну увагу було відведено аналізу демографічних  тенденцій, постарінню населення, доступності і якості медичної допомоги, розвитку сімейної медицини, менеджменту та фінансуванню медичної галузі, правовим та етичним засадам охорони здоров’я тощо.
 
З вітальним словом до учасників форуму звернулися Президент Національної академії медичних наук України, академік Сердюк А.М., директор відділу систем охорони здоров’я й охорони громадського здоров’я Європейського регіонального бюро ВООЗ, спеціальний представник регіонального директора з профілактики і боротьби з туберкульозом з множинною і широкою стійкістю до ліків в ЄР ВООЗ Ганс Клюґе, керівник Бюро ВООЗ в Україні Поканевич І.В.,  начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Моісеєнко Р.О.,  керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Рудий В.М., керівник спільного українсько-шведського науково-освітнього проекту, професор Каролінського інституту Томмі Лінне,  професор Ягеллонського університету Ясек Мусял, ректор Санкт-Петербурзької державної медичної академії імені І.І.Мечникова, академік РАМН Шабров О.В., заступник директора з наукової роботи НДІ громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Першого Московського медичного університету професор імені І.М. Сєченова, член-кореспондент РАМН Кучеренко В.З., професор Академії державного управління при Президентові Російської Федерації Підде О.Л., голова правління Регіональної громадської організації «Асоціація медичних товариств з якості» Улумбєкова Г.Е., завідувач кафедри фтизіатрії Російського державного медичного університету імені М.І. Пирогова, професор Стаханов В.А., доцент Академії МВС Республіки Молдова, д.ю.н., Флоря В.М., спеціаліст в сфері медичної етики, представник установи «Pro-Vita» Лісєц А.В., проректор з наукової та богословської роботи Київської духовної академії Бурега В.В., директор міжнародного інституту медичної освіти та співробітництва Воронезької державної медичної академії імені М.Н. Бурденко, доцент Морозов О.М.,   ректор НМУ імені О.О.Богомольця Москаленко В.Ф.
На адресу Конференції надійшли вітання від директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужани Якаб.
На пленарних засіданнях було заслухано 27 доповідей. З програмною доповіддю «Глобальне поширення стійкості до протимікробних препаратів» виступив директор Відділу систем охорони здоров’я та громадського здоров’я, спеціальний представник Регіонального директора з питань протидії туберкульозу з множинною та поширеною медикаментозною стійкістю в Європейському регіоні ВООЗ Ганс Клюґе.
 Про резистентність до життєво небезпечних бактеріальних інфекцій у Європі розповіла співробітник Центру контролю за інфекційними хворобами Національного iнституту громадського здоров’я та навколишнього середовища, консультант ВООЗ Нієнке ван де Санде Брунісма.
Проблему стійкості до ліків мікобактерій туберкульозу як сучасну проблему фтизіології висвітлив у своїй доповіді ректор Санкт-Петербурзької державної медичної академії імені І.І. Мечнікова, академік РАМН, професор Олександр Володимирович Шабров.
Професор Каролінського інституту Оллє Аспевал представив  доповідь «Стратегія з подолання поширення антибіотикорезистентності».
Надзвичайний інтерес учасників конференції викликала доповідь віце-президента НАМН України,академіка Москаленка В.Ф. та академіка НАН і член-кореспондента НАМН України, професора Широбокова В.П. «Еволюція патогенності мікробів і стійкість до ліків».
 
Завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Ягеллонського університету, керівник клініки алергології та імунології, голова Польського товариства терапевтів, професор Ясек Мусял присвятив своє повідомленняпоширенню загрози множинної стійкості бактерій до ліків.
Проблему антибіотикорезистентності в клінічній педіатрії та шляхів  її вирішення висвітлили у своєму науковому повідомленні академік НАМН України,  професор Майданник В.Г. та д.м.н. Хайтович М.В.
Сучасні шляхи досягнення зменшення поширеності стійкості до ліків викладено у доповіді академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф. і член-кореспондента НАН та НАМН України,  професора Чекмана І.С. «Нанотехнології і нанофармакологія в скороченні поширення антибіотикорезистентності».
 
Від Російського державного медичного університету імені М.І. Пироговадоповідь «Діагностика та лікування туберкульозу зі стійкістю до ліків у дітей раннього віку» представив завідувач кафедри фтизіатрії, професор Стаханов В.А.
Особливу увагу в порядку денному конференції було відведенопитанням реформування охорони здоров’я. Професор кафедри праці та соціальної політики Російської академії державної служби при Президентові Російської Федерації, професорПідде О.Л. висвітлив у своєму повідомленніпитання розвитку обов'язкового медичного страхування в Росії,  можливості, проблеми, ризики.
Доповідь «Організаційно-управлінські проблеми ризиків в охороні здоров’я» представив завідувач кафедри громадського здоров’я та охорони здоров’я Першого Московського державного медичного університету імені І.М. Сєченова, член-кореспондент РАМН, професорКучеренко В.З.
 Експерт Комітету з економічних реформ при Президентові України, професор  Лехан В.М. та  доцент Крячкова Л.В. розкрили у своїй доповіді оцінку структурної ефективності регіональних систем охорони здоров’я України.
З великим інтересом була вислухана доповідьголови правління Регіональної громадської організації «Асоціація медичних товариств з якості» Улумбєкової Г.Е. на темуОхорона здоров’я Росії: уроки 2010. Що потрібно робити».
Досвід реалізації національних і державних програм охорони здоров’я дітей та жінок репродуктивного віку в системі післядипломної медичної освіти України було представлено в доповіді Вороненка Ю.В. та Гойди Н.Г.
Надзвичайний інтерес у науковців і працівників практичної охорони здоров’я викликала доповідь провідного  фахівцяМіністерства здоров’я Республіки Польща Анетти Мрозек “Польські адміністративні процедури, пов’язані з визнанням базової та спеціальної медичної підготовки лікарів та стоматологів, отриманої в країнах, які не входять до Європейського Союзу»
Потужний реформаторський напрям Конференції було продовжено фундаментальною доповіддю академіка НАМН України, професора Москаленка В.Ф., професора Грузєвої Т.С. та доцента Гревцової Р.Ю. на тему «Актуальні правові проблеми реформи охорони здоров’я України».
 У ній висвітлено сучасні особливості та тенденції здоров’я населення у світовому, європейському та національному вимірах, існуючі чинники ризику для здоров’я, їх медико-соціальні та економічні прояви, обґрунтовано необхідність запровадження системи глобальної, комплексної, міжгалузевої, міжсекторальної, тотальної, вертикальної та горизонтальної профілактики. Профілактичну спрямованість мали доповіді, представлені працівниками Бюро ВООЗ в Україні, Київського міського центру здоров’я, інших закладів, які стосувалися питань боротьби з тютюнопалінням, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.
Традиційно на Конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я, було представлено наукові повідомлення, які розкривають сучасні тенденції та особливості громадського здоров’я у світі, Європі та Україні, проблеми поширеності соціально значущих і соціально небезпечних захворювань, їх профілактики, діагностики та лікування. Значну увагу було приділено питанням екологічного здоров’я, мікроелементному балансу в організмі дітей тощо.
 Низка наукових повідомлень присвячувалася медико-правовим аспектам діяльності фахівців і закладів охорони здоров’я, медичного права, медичної деонтології та правової відповідальності лікарів.
З великим інтересом учасники форуму заслухали доповіді, які стосувалися організації медичної допомоги, стандартизації, впровадження формулярної системи тощо.
У рамках Конференції на засіданні круглого столу «Законодавчі ініціативи та реалізація законодавства України у сфері контролю над тютюном. «Євро-2012 без тютюну» оговорювалися найактуальніші питання профілактики куріння.  У доповіді Грузєвої О.В. «Обгрунтування сучасної системи освітньо-просвітницької діяльності з профілактики куріння» було представлено  особливості поширеності куріння серед студентів, підлітків та медичних працівників, рівні знань з питань куріння, інформаційно-освітні потреби різних категорій населення щодо боротьби з курінням та  стратегію і тактику профілактичної діяльності. Представники різних регіонів розкрили підходи до скорочення куріння та окреслили нові регіональні ініціативи з вказаних питань.
Програма Конференції включала також 24 стендові доповіді з різних аспектів громадського здоров’я та охорони здоров’я населення.
Традиційно надзвичайно активно працювали сім секцій молодих вчених, студентів та ліцеїстів. У ході секційних засідань було заслухано195 доповідей, у т.ч. 26 доповідей англійською мовою, визначено кращі з них.
В урочистій обстановці відбулося закриття Конференції, на якому нагороджено студентів за кращі наукові роботи з врученням подарунків та прийнято резолюцію Конференції.
У виступах заключного пленарного засідання учасники висловили одностайну думку про високий рівень організації і проведення Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. та необхідність проведення таких науково-практичних форумів у майбутньому. 
У рамках Всесвітнього дня здоров’я Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснив також низку інформаційно-агітаційних заходів, спрямованих на скорочення масштабів необгрунтованого застосування антибіотиків, у т.ч. було прочитано лекції  на вказану тематику в загальноосвітніх школах, в лікувально-профілактичних закладах тощо.
Відзначення Всесвітнього дня здоров’я є надзвичайно важливою подією, що дозволяє обговорити найбільш актуальні проблеми охорони здоров’я, визначити шляхи оптимізації міжсекторальної та міжнародної співпраці з подолання загроз, пов’язаних з антибіотикорезистентністю, досягти скорочення поширеності стійкості до ліків в Україні з метою збереження і зміцнення здоров’я майбутніх поколінь.
Проведення Всесвітнього дня здоров’я надає чудову можливість підвищити освіченість населення, фахівців, політиків стосовно глобальних пріоритетів у сфері громадського здоров’я.
Отже, відзначення  Всесвітнього дня здоров’я в Україні низкою наукових форумів та інформаційно-агітаційних акцій за участю провідних науково-освітніх зарубіжних і вітчизняних установ, організацій і закладів, переконує у високій їх результативності,  всебічному обговоренні піднятих проблем, глибині їх наукового висвітлення, окресленню напрямів і шляхів їх вирішення тощо. Наукові форуми до Всесвітнього дня здоров’я і надалі будуть сприяти широкому обміну досвідом, плідним дискусіям, визначенню перспективних стратегій поліпшення здоров’я населення та удосконалення охорони здоров’я.