НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

02.02.2011

ОБРАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ НАМН УКРАЇНИ

1 лютого 2011 року на Загальних зборах Національної академії медичних наук України Президентом НАМН України було обрано академіка НАМН України Сердюка А.М., першим віце-президентом – академіка НАН і НАМН України Кундієва Ю.І. та віце-президентами – академіка НАМН України Москаленка В.Ф. та академіка НАМН України Запорожана В.М. Колектив Національного медичного університету імені О.О. Богомольця щиро вітає Ректора НМУ академіка Москаленка В.Ф. із обранням на цю високу посаду.