НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

22.01.2010
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ
ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
 
            Сьогодні спостерігається стрімкий розвиток новітніх технологій та інновацій в медичній галузі. Високий рівень травматизму серед населення в усьому світі, а також значний відсоток захворюваності апарата руху та опори обумовлює необхідність постійного удосконалення способів та засобів надання допомоги хворим з ортопедо-травматологічною патологією. Кафедра травматології та ортопедії НМУ під керівництвом д. мед. н., проф. О.А. Бур’янова плідно співпрацює з провідними клініками ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, а також ортопедо-травматологічними центрами як в Україні, так і за її межами, що дозволяє постійно підвищувати рівень наукових досягнень, практичної лікувально-профілактичної допомоги хворим, а також якість педагогічної роботи.
15 – 19 січня 2010 року відбулася робоча поїздка асистента кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, к. мед. н. Т.М. Омельченка та провідного наукового співробітника ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, д. мед. н., проф. А.П. Лябаха до однієї з провідних ортопедичних клінік м. Мюнхен (Німеччина).
В рамках ділової поїздки, під час спільного виконання оперативних втручань та робочих зустрічей з німецькими колегами, відбувся обмін досвідом з питань хірургічного лікування патології стопи та гомілковостопного суглоба. Провідний фахівець Німеччини в галузі хірургії стопи професор G. Hummel поділився досвідом виконання оперативних втручань з ендопротезування гомілковостопного суглоба. Розроблені інноваційні технології та ендопротези вказаного суглоба фірми S.T.A.R. „Small bone innovation GmbH” останніми роками з успіхом застосовуються в США, Німеччині, а також ряді країн Європи. Отриманий досвід та досягнуті під час робочої зустрічі домовленості з представниками фірми S.T.A.R. „SBI GmbH” дозволять найближчим часом запровадити ендопротезування гомілковостопного суглоба і в Україні, що забезпечить зменшення інвалідизації та підвищення якості життя хворих з тяжкими порушеннями структури та функції гомілковостопного суглоба.