НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

20.12.2009
ХІ СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ПЕДІАТРІЇ
 
В цьому році щорічні Сідельниковські читання «Актуальні питання педіатрії» пройшли з 17 по 18 грудня  2009 року на базі Запорізького державного медичного університету. Незважаючи на вкрай складні погодні умови в Запоріжжі протягом цих днів, 607 лікарів з 10 областей нашої країни зібралися вшанувати пам’ять нашого Вчителя, члена-кореспондента НАН, АМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінятися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії.
Великий інтерес викликала програмна доповідь Лазоришинця В.В., Банчука М.В., Москаленко В.Ф., Волосовця О.П. «Система безперервного професійного розвитку лікарів». В ході дискусії лікарі отримали вичерпні відповіді на чисельні запитання щодо Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, порядку набору протягом міжатестаційного періоду певної кількості балів, положень Етичного Кодексу лікаря України, сучасної просвітницької ролі лікаря в організації профілактичних щеплень тощо. В цілому,  6 пленарних та секційних засідань конференції, науковий симпозіум охопили 62 доповіді з найбільш важливих сучасних питань педіатричної науки та практики, новітніх лікувально-діагностичних та профілактичних технологій в педіатрії.    
Головну увагу було приділено обговоренню актуальних питань імунопрофілактики грипу та інших інфекційних хвороб в світі та в Україні (Чернишова Л.І., Волосовець О.П., Бережний В.В.), проблем виходжування новонароджених, які народилися з дуже малою масою тіла (Шунько Є.Є., Кліменко Т.М.), стандартів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених хвороб органів дихання у дітей (Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Марушко Ю.В. та ін.). Окрема секція була присвячена доповідям молодих науковців – фрагментам дисертаційних досліджень.
Докладно обговорили питання епідеміології грипу, його діагностиці, тактики лікаря щодо надання медичної допомоги дітям на амбулаторному етапі, показань до госпіталізації. Були наведені схеми надання допомоги дітям в умовах педіатричного стаціонару, в тому числі інтенсивної терапії. Особлива увага приділена актуальним питанням грипу А H1N1 Каліфорнія (2009) та раціональному використанню противірусних препаратів. При цьому центральне місце в доповідях та їх обговоренні займали саме профілактичні аспекти, питання імунопрофілактики, а провідною тезою стала та, що альтернативи вакцінації на сьогодні не існує.
18 грудня 2009 року було проведено науково-методичну нараду «Актуальні питання викладання педіатрії у ВМНЗ IIІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України». Участники прослухали та докладно обговорили доповіді Волосовця О.П. «Сучасні завдання вищої медичної освіти в України», Майданника В.Г., Хайтовича М.В., Глебової Л.П., Салтикової Г.В. «Інноваційні підходи викладання педіатрії в сучасних умовах», Марушко Ю.В. «Факультет підвищення квіліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в контексті освітньої євроінтеграції», відбувся круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.
Конференція одноголосно прийняла рішення про необхідність суттєво підвищити просвітницьку роль лікаря щодо значення профілактичних щеплень та акцентувати особливу увагу лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, викладачів ВНМЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України на важливість імунопрофілактики грипу. Наголошено, що в практичній діяльності лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, викладачів ВНМЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України необхідно дотримуватися вимог Етичного Кодексу лікаря України. Вкрай актуальним є впровадження в педіатричну практику України сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики поширених захворювань дитячого віку на засадах Доказової медицини згідно доповідей та їх обговорення протягом роботи XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії” (17-18.12.2009).
Сідельниковські читання і у подальшому будуть щорічними, а вшанування пам’яті видатного українського вченого-педіатра Віктора Михайловича Сідельникова сприятиме покрашенню надання медичної допомоги дітям в нашій державі.
 
професор Волосовець О.П.,
заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України, завідувач кафедрою педіатрії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця