НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

20.11.2009
19 листопада 2009 року виповнилося 80 років з дня народження та 60 років наукової та практичної діяльності доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки Іллі Ісайовича Нікберга.

Він народився 19 листопада 1929 року у м. Києві в сім'ї службовців. Інтерес до різнобічних знань ще змалку йому прищепили батьки. Батько працював юристом і економістом, мати – секретарем-друкаркою.
Вибір майбутної професії лікаря зробив самостійно. У Київському медичному інституті навчався наполегливо, закінчив його в 1952 році з відзнакою. Ще в студентські роки виявив неабияку схильність до наукової роботи: працював в гуртках кафедр терапії, хірургії та гігієни, був головою факультетського наукового студентського товариства.
Трудову діяльність почав лікарем міської санепідемстанції, згодом працював викладачем, завідувачем навчальною частини школи медичних сестер у м. Макіївка на Донбасі.
Активною науковою діяльністю почав займатися, обіймаючи різні посади у НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни м. Кишинів та відповідального секретаря Молдавського відділення Всесоюзного наукового товариства гігієністів. Саме в цей період він виконав і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обгрунтування та оцінка ефективності оздоровлення повітря в районі пекококсового виробництва» (1959).
У 1964 році Ілля Ісайович був запрошений на кафедру комунальної гігієни, а потім загальної гігієни Київського медичного інституту, де пройшов шлях від асистента до доцента кафедри, а в подальшому став професором та завідувачем кафедри гігієни Медінституту УАНМ.
Вчителями-науковцями професора І.І. Нікберга були академіки А.Н. Марзеєв, Л.М. Шабад, професори Р.Д. Габович та В.М. Жаботинський. Тож коло його наукових та практичних інтересів охоплювало широкий спектр проблем медицини (медичної екології, радіаційної та лікарняної гігієни, медичної біокліматології, діабетології, методології вищої медичної освіти, історії медицини, наукової популяризації медичних знать тощо.)
Характерною особливістю цих досліджень є їх спрямованість на розробку суміжних проблем лікувальної та профілактичної медицини, що отримало найбільш повне відображення в його докторській дисертації: "Прогнозування та профілактика геліометеотропних реакцій при серцево-судинних захворюваннях".
Було здійснено комплексне вивчення впливу метеорологічних, космогенних і синоптичних факторів на виникнення та перебіг серцево-судинних захворювань; виявлено деякі особливості та закономірності зв'язку гострої патології людини з впливом окремих погодоформуючих факторів (міжпланетного магнітного поля, сонячної активності, фаз Місяця, вмісту кисню тощо); запропоновано нову (багатофакторну) медичну класифікацію погодних умов, обгрунтовано критерії прогнозування, профілактики та лікування погодозумовлених реакцій при серцево-судинних захворюваннях.
 Ілля Ісайович організував лабораторію радіаційної гігієни в Молдавії, яка вперше дослідила радіаційний фон і умови праці із джерелами іонізуючих випромінювань (було запропоновано кілька модифікацій радіометричних досліджень).
Професором І.І. Нікбергом було вивчено і узагальнено досвід лікарняного будівництва, обгрунтовано рекомендації до проектування нових багатопрофільних лікарень у кліматичних умовах України. Разом з архітектором А.С. Загнибородою Ілля Ісайович брав участь у проектуванні Київського інституту хірургії та інших лікарняних об'єктів; модифікував методику визначення окиснюваності повітря; запропонував її нормативи для гігієнічної оцінки повітря лікарняних приміщень.
Професором І.І. Нікбергом було виявлено, пов'язані з порушенням обміну речовин, розходження сумарного вмісту недоокислених речовин у повітрі, яке видихується здоровими і хворими людьми. Було запропоновано цей показник як тест функціональної діагностики при цукровому діабеті та деяких інших внутрішніх хворобах.
Працюючи у ВНЗ, Ілля Ісайович брав участь у створенні нових навчальних програм, планів, методичних посібників, інших нормативних матеріалів і підручників для вищої медичної школи, керував методкабінетом факультету. Спільно з Р.Д. Габовичем розробив програму і методику підвищення педагогічної кваліфікації викладачів-гігієністів медичних навчальних закладів.
Упродовж 25 років керував циклами підвищення кваліфікації викладачів гігієни, слухачами яких були асистенти, доценти, професори та завідувачі кафедр усіх республік колишнього СРСР, а також викладачі медичних училищ України, Білорусі, Молдови.
Майже 30 років керував науковим студентським гуртком, за цей період у якому працювало понад 500 студентів з усіх факультетів.
Ілля Ісайович уклав методичний посібник: "Організація, форми та методи наукової роботи студентів з гігієни"; був куратором факультетського студентського наукового товариства та його щорічних конференцій.
Більше 50 студентів, вперше залучених І.І. Нікбергом до наукової роботи у гуртках, згодом стали кандидатами та докторами наук, професорами, очолили відділи та лабораторії наукових установ, кафедри медичних інститутів з різних гігієнічних та лікувальних фахів.
Багатогранна громадська діяльність професора І.І. Нікберга. У різні роки він працював головним спеціалістом з лікарняної гігієни Київського міськздороввідділу, керівником медичної групи Київської філії всесоюзного проектно-наукового інституту "ГІПРОЗДРАВ", референтом журналу АН СРСР "Медична географія", лектором товариства "Знання"; був членом різних інститутських, міжінститутських і Республіканських Вчених, методичних та інших рад, комісій і редколегій.
Одним із найбільших досягнень життя було створення з його ініціативи товариства сприяння хворим на цукровий діабет, згодом перетвореного на Українську діабетичну Федерацію. Він був першим головою цього товариства, а у подальшому віце-президентом Української діабетичної Федерації. Керував центром навчання хворих на цукровий діабет і провів більше 30-ти циклів "Школи хворого на діабет" у клініці НДІ ендокринології АМН України, у бальнеологічному санаторії "Березовий гай" (Миргород) тощо.
Також Ілля Ісайович брав участь у складанні національної програми профілактики та лікування цукрового діабету, у підготовці конференцій, семінарів, нарад, у контактах з закордонними діабетичними організаціями. Багато років поспіль здійснював наукову редакцію журналів "Діабет" і "Діабет та життя". Має 2 книги з цієї проблематики і ряд науково-популярних статей, доповнював та редагував видання українською мовою книги L. Travis (США) "Керівництво для хворих на цукровий діабет".
Професор І.І. Нікберг – популяризатор знань з багатьох загальномедичних та профілактичних питань.
Неодноразово (в тому числі більше 100 разів після аварії на Чорнобильській АЕС) виступав з лекціями на підприємствах та установах Києва і області. Написав 8 науково-популярних книг і понад 80 статей для населення.
Значний друкований доробок професора І.І. Нікберга: він автор 480 публікацій, у тому числі 20 монографій і підручників. Результати наукових, організаційно-методичних та практичних розробок друкувалися у найбільших наукових і науково-популярних загальносоюзних і республіканських медичних виданнях. На особливу увагу заслуговують його монографії: "Гелиометеотропные реакции человека" (1986), "Гигиена больниц" (1993), "Сахарный диабет" (1996), розділи у підручниках Є.Г. Гончарука і В.Г. Бардова (1990-2006), "Радіаційна гігієна" (1999), "Гігієна з основами екології людини" (2001), "Беседы о здоровье и здоровом образе жизни" (2007, 2009) та ін.
Багаторічна наукова, педагогічна, організаційно-методична та просвітницька діяльність професора І.І. Нікберга неодноразово відзначалася почесними нагородами та відзнаками СРСР, України та інших держав. Він – лауреат Державної премії України в галузі науки, нагороджений медаллю «Ветеран праці СРСР», почесним знаком "Відмінник народної освіти України", медаллю міжнародної діабетичної асоціації "За внесок у пропаганду медичних знань серед населення" (2007 рік).
Професор І.І. Нікберг є членом Нью-Йоркської Академії наук (1999-2000), Міжнародної та Української федерації журналістів, членом Асоціації українських лікарів в Австралії, почесним членом Української діабетичної федерації, Української міжнародної та Австралійської діабетичних асоціації.
 
Шановний ювіляре!
Деканат медичного факультету №4, кафедра загальної гігієни та екології, численні співробітники, учні, колеги, колишні гуртківці щиро вітають Вас з 80-річним ювілеєм. Зичимо міцного здоров'я, активного довголіття, наснаги на нові задуми та творчі звершення.
І хоча зараз ви мешкаєте у далекій від нас Австралії, хай вагомою підтримкою Вашого сьогоденного життя буде також впевненість у тому, що в Україні Ви маєте вдячних учнів і колег.
 
Омельчук С.Т., Гаркавий С.І., Бардов В.Г., Яворовський А.П., Печковський К.Є., Анісімов Є.М., Гринзовський А.М.