НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

16.10.2009
Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 85-річчю до дня народження двічі Лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки України, професора Є.Т. Скляренка
 
Рекоструктивно-відновна хірургія в травматології та ортопедії
 
14-15 жовтня 2009 року у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 85-річчю до дня народження двічі Лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки України, професора кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця Євгена Тимофійовича Скляренка. 
Конференція була проведена кафедрою травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця спільно з Державною установою “Інститут травматології та ортопедії АМН України”.
У роботі конференції взяли участь 246 учасників з усіх регіонів  України, а також Білорусії, Молдови, Німеччини, Австрії, Сірії. Робочими мовами конференції були українська, російська та англійська. Актуальні проблеми травматології та ортопедії розглядалися на конференції на сучасному рівні розвитку науки та зацікавили як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Основними тематичними напрямками конференції були:
·        Реконструктивно-відновна хірургія при внутрішньосуглобових пошкодженнях, травмах тазу та хребта
·        Реконструктивно-відновна хірургія при дегенеративно-дистрофічних та запальних ураженнях апарата руху та опори
·        Малоінвазивні технології лікування в травматології та ортопедії
·        Фізіотерапія та фармакотерапія в артрології
·        Підготовка фахівців за спеціальністю „Травматологія та ортопедія”
Конференція проводилася у форматі пленарних сесій за основними темами, секційних сесій, сателітних симпозіумів, повідомлень і обговорення.
Протягом конференції була організована виставка фармацевтичних фірм та медичного обладнання провідних вітчизняних та зарубіжних компаній.
         Конференція була відкрита ректором НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондентом АМН України, професором Москаленко В.Ф. та проректором з наукової роботи, член-кореспондентом АПН України, професором Коляденко В.Г. З привітаннями виступили віце-президент АМН України, академік Зозуля Ю.О., директор ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, член-кореспондент АМН України, професор   Гайко Г.В. З доповіддю про наукову, педагогічну та лікарську діяльність двічі лауреата Державної премії України, професора Є.Т. Скляренка, виступив завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ імені             О.О. Богомольця, професор Бур’янов О.А. Перший день було присвячено розгляду актуальних теоретичних та практичних напрямків розвитку травматології та ортопедії. Відкрив роботу конференції професор Скляренко Є.Т. з цікавою як в теоретичному, так і в практичному аспектах, віршованою доповіддю про понад 50-річний досвід в ревмоортопедії.
Співробітники кафедри травматології та ортопредії НМУ імені        О.О. Богомольця представили новітні наукові, експериментальні і клінічні результати досліджень, що виконуються на кафедрі травматології та ортопедії. Це передусім питання дослідження перекисного окислення ліпідів у патогенезі остеоартрозу, розробка ефективних способів лікування остеоартрозу різних стадій, малоінвазивні технології у відновленні функції суглобів, експериментальні дослідження у травматології та ортопедії, сучасні концепції лікування ювенільного ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях професора Бур’янова О.А., Кваші В.П., Задніченка М.О., Грека В.П., Волошина О.І., Омельченка Т.М., Соболєвського Ю.Л., Самусенка І.В., Пшеничного Т.Є.
Професор Чекман І.С. висвітлив надзвичайно цікаві, актуальні сьогодні досягнення в галузі нанотехнологій та наноматеріалів як у науці в цілому, так і в травматології та ортопедії зокрема. Професор Свінціцький А.С. розкрив сучасні підходи до діагностики та лікування реактивних артритів.    
Київські ортопеди-травматологи на чолі з директором ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України” професором Гайко Г.В. виступили з доповідями, що засвідчили високий рівень сучасних досліджень в галузі ортопедії та травматології як практично-прикладного так і теоретично-експериментального напрямку. Так, професори Гайко Г.В. та Бруско А.Т. висвітлили результати сучасних досліджень стану сполучної тканини в аспекті профілактики та лікування остеоартрозу. Зі значним інтересом були заслухані доповіді Страфуна С.С., Герасименка С.І., Анкіна М.Л., Кабація М.С., Головача І.Ю., Герцена Г.І., Зазірного І.М., Полуляха М.В. присвячені сучасним технологіям оперативних втручань у хворих на остеоартроз, ревматоїдний артрит, вроджені захворювання суглобів у дітей, а також при пошкодженнях опорно-рухового апарата.
Харківські вчені представили результати фундаментальних теоретичних та експериментальних досліджень в ортопедії та травматології. Дедух Н.В. окреслила сучасні технології в регенерації суглобового хрящя. Корольков О.І. висвітлив актуальні питання ортопедичного лікування дітей з дитячим церебральним паралічем. 
Профеоср Лоскутов О.Є. з Дніпропетровська виступив з доповідями щодо нагальних питань ендопротезування великих суглобів у хворих з дисплазією та ревматичними захворюваннями.
Актуальним та вкрай важливим аспектам травматології та ортопедії були присвячені доповіді колег з Молдови. Зокрема доповідь професора Пульбере О.П. про лікування застарілих пошкоджень хребта з ускладненим перебігом засвідчила високий рівень наукових та практичних досягнень наших колег в галузі вертебрології.
Новітня розробка німецьких та словацьких колег, що представлена професорами Францом Цопфом, В. Пішотом та Р. Шнайдером викликала значний інтерес. Так, вперше розроблені ними біонічні ендопротези кульшового суглоба, що відрізняються короткою ніжкою та низкою особливостей будови, дозволяють значно знизити відсоток близьких та віддалених післяопераційних ускладнень. Вони вже використовуються в Німеччині, Словакії та Австрії та з успіхом почали застосовуватися і в Україні.
Австрійські колеги, зокрема Корпан М.І., Фіалка-Мозер В., Шуфрід О. представили цікаві методики та результати застосування фізіотерапевтичного лікування хворих з ортопедичною патологією.
Окреме засідання конференції було присвячено проблемам викладання травматології та ортопедії у Вищій школі та питанням підготовки кадрів ортопедо-травматологічної служби. З цікавими пропозиціями та конкретними розробками виступили співробітники кафедр травматології та ортопедії Вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти практично з усіх регіонів України: Києва, Харкова, Донецька, Луганська, Запоріжжя, Дніпропетровська, Ужгорода.       
Матеріали конференції та наукові статті надруковані у профільному  журналі “Літопис травматології та ортопедії ” № 1-2, 2009 р.
При закритті було підбито підсумки ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Рекоструктивно-відновна хірургія в травматології та ортопедії”, відзначено її актуальність, відповідність сучасним вимогам, високий науковий та організаційний рівень конференції.