НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

22.01.2009
Рівнятися на кращих
 
Рейтинг кафедр і факультетів за показниками навчально-методичної і виховної роботи; наукової діяльності; кадрової роботи; міжнародного, державного та галузевого визнання; лікувально-діагностичної та профілактичної роботи за 2007/2008 н.р.
 
Серед не клінічних кафедр:
                  І місце 
кафедра соціальної медицини та охорони здоров¢я (зав.кафедрою член-кореспондент АМН України, професор В.Ф. Москаленко)
                ІІ місце 
 кафедра гігієни та екології
  (зав.кафедрою член-кореспондент АМН України, професор В.Г. Бардов)
              ІІІ місце
кафедра фармакології та клінічної фармакології      (зав.кафедрою член-кореспондент НАН та АМН України, професор І.С. Чекман)
 
Серед клінічних кафедр:
                  І місце 
  кафедра хірургії №4
   (зав.кафедрою професор В.Г. Мішалов)
                ІІ місце 
кафедра педіатрії №2 та медичної генетики (зав.кафедрою професор О.П. Волосовець)
              ІІІ місце
   кафедра внутрішньої медицини №2
(зав.кафедрою   член-кореспондент АМН України, професор   К.М. Амосова)
 
Рейтинг факультетів
                  І місце 
 медичний факультет №4
    (декан факультету, професор С.Т. Омельчук)
                ІІ місце  
 медичний факультет №2
   (декан факультету, член-кореспондент АМН України, професор В.З. Нетяженко)
              ІІІ місце
  медичний факультет №1
    (декан факультету, професор В.Г. Черкасов)