НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

29.01.2009
28-29 січня 2009 року відбулася міжнародна науково-практична конференція „Здоров’я та охорона здоров’я у ХХІ столітті: проблеми та шляхи вирішення”, присвячена 85-річниці з дня створення кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ
Конференцію урочисто відкрив ректор НМУ, член-кореспондент АМН України, професор Віталій Федорович Москаленко.
Учасників конференції щиро вітали академік АМН України Л.Г. Розенфельд, член-кореспондент АМН України, професор Ю.В. Вороненеко, професор І.М. Солоненко, а також зарубіжні колеги, зокрема вітання від Бюро ВООЗ в Україні озвучив —- Поканевич, від НДІ громадського здоров’я і управління охороною здоров’я Московської медичної академії імені І.М. Сєченова – член-кореспондент РАМН, професор В.З. Кучеренко.
Загалом у конференції взяли участь близько 100 осіб з 4 країн, у т.ч. Швеції, Російської Федерації, США.
       На пленарних засіданнях було заслухано 43 доповіді.. Їх тематика охоплювала широке коло питань, включаючи визначальні детермінанти здоров’я; нові виклики та загрози для популяційного здоров’я; старіння населення; соціально значущі та соціально небезпечні хвороби; боротьба з інфекційними хворобами, посилення епіднагляду; зміцнення систем охорони здоров’я, сучасні стратегії розвитку; профілактичні стратегії в охороні здоров’я; доступність і якість медичної допомоги; первинна медико-санітарна допомога, сімейна медицина; менеджмент та маркетинг охорони здоров’я; правові та етичні засади охорони здоров’я
З основною програмною доповіддю „Сучасні чинники ризику у XXI ст.” виступив завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент АМН України, професор В.Ф. Москаленко.
Значний науковий інтерес становили доповіді фахівців інших наукових установ та навчальних закладів, зокрема науковців Національної ради з питань охорони здоров’я населення України при Президентові України.
У ході засідання також було заслухано доповіді „Еволюція ролі керівника закладу охорони здоров’я в умовах суспільних трансформацій професора І.М. Солоненка”, „Сучасні напрями підготовки менеджерів у Північній Америці” професорів Університету Алабами у Бірмінгемі Роберта Хернандеса і Річарда Шучака (США), „Проблеми викладання громадського здоров’я у вищих медичних навчальних закладах” члена-кореспондента РАМН, заступника директора з наукової роботи НДІ громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, завідувача кафедри громадського здоров’я та охорони здоров’я з курсом економіки Московської медичної академії імені І.М. Сєченова В.З. Кучеренка(РФ) та „Викладання громадського здоров’я в Санкт-Петербурзькому державному медичному університеті імені І.П. Павлова” професора кафедри громадського здоров’я та охорони здоров’я Санкт-Петербурзького державного медичного університету імені І.П. Павлова  Н.Г. Петрової(РФ).
З великим інтересом учасники засідання прослухали програмні доповіді професора В.З. Кучеренка на тему „Проблеми ризиків в охороні здоров’я та безпечна медична практика” та професора М.Є. Поліщука на тему „Пріоритети діяльності галузі охорони здоров’я в умовах фінансово-економічної кризи”.
У виступах заключного пленарного засідання учасники висловили одностайну думку про високий рівень організації і проведення Міжнародної науково-практичної конференції та необхідність проведення таких науково-практичних форумів у майбутньому.