НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

11.04.2009
Тренінг ВООЗ з основ доказової медицини для викладачів вищих медичних навчальних закладів IVрівня акредитації
 
6—11 квітня 2009 р. за дорученням МОЗ України на базі НМУ проходив тренінг ВООЗ з основ доказової медицини для викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Захід відбувсяся у рамках виконання дворічної Угоди про співробітництво між Європейським регіональним Бюро ВООЗ та Міністерством охорони здоров’я України.
Доказова медицина є надзвичайно перспективним розділом практичної медицини, оскільки передбачає ретельне, обґрунтоване, виважене застосування найкращих сучасних досягнень для лікування кожного пацієнта. Ефективний пошук, порівняння, підсумок та використання отриманих доказів в інтересах хворих забезпечується принципово новими підходами до клінічних досліджень і технологій збору, аналізу, узагальнення та інтерпретації наукової інформації, що застосовуються у доказовій медицині.
У церемонії відкриття заходу взяли участь: Регіональний радник з кадрових ресурсів охорони здоров’я Євробюро ВООЗ професор Г.М. Перфільєва, Ректор НМУ імені О.О. Богомольця, чл.-кор. АМН України, професор В.Ф. Москаленко, Керівник представництва ВООЗ в Україні І.В. Поканевич, заступник Директора департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України, професор О. П. Волосовець.
Серед запрошених до участі у тренінгу – професори, доценти, асистенти, аспіранти кафедр соціальної медицини – представники усіх регіонів України.
Тренінг проводили д.м.н. Московської медичної академії професор В.В. Власов та директор доказово-практичного центру відділення сімейної медицини Московської медичної академії О.М. Новічкова.
У програмі тренінгу були: лекції, зокрема, вступна лекція: “Доказова медицина: принципи, сила доказу, користь та обмеження”; проблемно орієнтована лекція: “Доказова медицина: кульмінація між науковим доказом та клінічною практикою” та ін., що стосуються важливих клінічних питань діагностики, прогнозування, клінічної практики; семінари, присвячені основним положенням доказової медицини; практичні заняття у комп’ютерній лабораторії.
По закінченню тренінгу його учасники отримали сертифікат на підтвердження навчання на семінарі „Основи доказової медицини для викладачів вищих медичних навчальних закладів”.