НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

27.03.2009
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
27 березня 2009 року на базі НМУ імені О.О. Богомольця було проведено Першу міжкафедральну конференцію студентів і молодих вчених „Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніо-фаціальої ділянки та органу зору”. Захід було організовано Студентським науковим товариством імені О.А. Киселя та кафедрами офтальмології, оторинолярингології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії за сприяння керівництва університету.
Конференція мала на меті ознайомлення студентів і молодих науковців суміжних спеціальностей з актуальними проблемами діагностики і лікування захворювань голови і шиї, вирішення яких потребує залучення спеціалістів різного профілю. В такому форматі вона була проведена вперше в історії НМУ і викликала значне зацікавлення не тільки серед молодих науковців але й серед досвідчених співробітників кафедр.
На конференції були присутні професори, доценти, асистенти кафедр, які брали участь в дискусії, ставили питання молодим дослідникам, і висловлювали власну думку щодо висвітлених у доповідях проблем. Проведення міжкафедральної конференції із залученням фахівців суміжних медичних дисциплін було зумовлено тенденціями розвитку сучасної медичної науки, що передбачає інтеграцію різних спеціальностей у вирішенні нагальних проблем медичної науки і практики. Це особливо актуально при лікуванні захворювань голови і шиї де тісно переплітаються сфери компетенції щелепно-лицевих хірургів, оторинолярингологів, офтальмологів, нейрохірургів та інших. Проведенню заходу сприяв багаторічний досвід плідної співпраці зазначених кафедр в науковій і практичній сфері.
Серед 39 доповідей, представлених на конференції, особливу увагу було приділено питанням діагностики і лікування одонтогенных і риногенних захворювань придаткових пазух носа, поєднаної краніо-фаціальної травми із ушкодженням ЛОР-органів і органу зору, ендоскопічним методам діагностики і лікування в оториноларінгології і щелепно-лицевій хірургії.
 
У підсумковій промові всі головуючі завідувачі кафедр підкреслили важливість студентської наукової роботи у формуванні майбутнього лікаря і науковця, відзначили високій рівень презентації доповідей і обізнаності студентів в проблемі. Було висловлено думку про необхідність проведення подібних конференцій в майбутньому і поглиблення між кафедральної співпраці на різних рівнях.