НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

25.03.2009
Ні для кого не новина, що основою передачі знань у сфері медичної науки з огляду на історико-культурні обставини залишається латинcька міжнародна термінологія. Загальна кількість актуальних сьогодні найменувань морфологічного, клінічного, фармацевтичного, профілактичного та інших напрямів уже подолала 500-тисячний рубіж.
Латинська мова викладалася на медичному факультеті Університету св. Володимира з дня його заснування. До яскравої плеяди науковців, які у різний час працювали на кафедрі латинської мови в нашому університеті, примножуючи його славу та здобутки, а це М.Ф. Кніпович І.Ф. Єрофеєв, Г.В. Каз’єр, С.Й. Смиронов, В.Г. Соколовський, Є.О. Февральов, належав і Ю.В. Шанін, під чиїм керівництвом кафедра працювала з 1978 по 2003 рр.
Чи знайдеться сьогодні в НМУ людина, яка б не чула про професора Шаніна? Ті, хто влився у дружній колектив університету понад п’ять років тому, напевно ж пам’ятають його – інтелігентного, привітного, світлого. І хоча не так давно Юрій Вадимович пішов від нас, насправді  він залишається поруч завдяки добрим справам, яких устиг зробити незліченну кількість за життя, а деякі – навіть після своєї смерті. Серед таких справ – започатковані минулого року Шанінські читання, присвячені пам’яті великої людини і вчителя.
25 березня 2009 р., погідного весняного дня, в аудиторії №1 морфологічного корпусу вже вдруге відбулася міжнародна науково-практична конференція „Мовно-культурна комунікація в сучасному медичному просторі: класичні мови як основа медичної термінології”. Відкрили і блискуче провели пленарне засідання проф. Черкасов і завідувач кафедри латинської мови та основ медичної термінології О.Г. Кісельова. Вони представили почесних гостей та учасників конференції присутнім, серед яких були професори НМУ В.З. Нетяженко, О.В. Савичук, С.Т. Омельчук, О.І. Парпалей, доц. Г.М. Приступ’юк, а також представники інших потужних наукових шкіл: проф. І.О. Голубовська, завідувач кафедри класичної філології та загального мовознавства КНУ ім. Тараса Шевченка та провідні доценти цієї ж кафедри О.Г. Михайлова і В.М. Миронова; д. істор. н. М.В. Скрижинська (Інститут історії України НАНУ), інші шановані особи, молоді науковці та студенти.
Свідченням визнання і зростання престижу зовсім недавно започаткованого наукового форуму стала участь у ньому закордонних науковців, зокрема проф. В.Ф. Новодранової, голови проблемної навчально-методичної комісії з латинської мови й основ медичної термінології МОЗ, завідувача кафедри латинської мови медико- стоматологічного інституту та доц. М.М. Славятинської (МДУ ім. М.В. Ломоносова, Російська Федерація), чиї доповіді викликали жвавий інтерес аудиторії та дискусію під час секційного засідання.
У пленарній частині виступили також завідувач кафедри латинської мови ст. викл. О.Г. Кісельова, викл. О.В. Левко, проф. О.В. Чалий, ст. наук. співр. М.В. Скрижинська. У ході секційного засідання були заслухані доповіді ст. викл. Л.Г. Шевченко-Савчинської, доц. О.Г. Михайлової, ст. викл. О.Ю. Єрьоміної.
Найбільшим ушануванням пам’яті професора Шаніна стане продовження справ, започаткованих ним. Для своїх учнів Юрій Вадимович залишається не тільки талановитою непересічною людиною, але передусім науковим наставником Саме цим і пояснюється суто наукове спрямування цьогорічних читань. Зміст і наповнення доповідей були визначені темою конференції, якою стала мовно-культурна комунікація в сучасному медичному просторі.
На захід було запрошено також сестру та доньку Юрія Вадимовича, пролунали теплі спогади його колег, зокрема професорів В.Г. Черкасова, О.І. Парпалея, О.В. Чалого.
Високий рівень проведення других Шанінських читань, який безпосереднім організаторам вдалося досягти за сприяння і підтримки адміністрації університету є вагомим доказом того, що в НМУ міцніє ще одна наукова традиція. Вона закорінена у чіткому усвідомленні – вивчення гуманітарних дисциплін (а заняття з латини є поєднанням прикладної мети з філософією, літературою, історією, логікою, психологією) робить майбутніх лікарів інтелектуально багатшими, інтелігентнішими, а отже, сприяє самовдосконаленню і розвитку.