НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

24.11.2008

Х СІДЕЛЬНИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ (до 80-річчя з дня народження В.М. Сідельникова)

За традицією щороку в листопаді дитячі лікарі, науковці й освітяни України та країн СНД збираються на Сідельниківських читаннях, щоб вшанувати пам’ять Вчителя – видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН, професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінятися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії.
Цього року X ювілейна Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання педіатрії” була присвячена 80-річчю з дня його народження та пройшла на його батьківщині у Харкові з 20 по 22 листопада 2008 року. Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, АМН України, Асоціації педіатрів України, Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського Голови та виконавчого комітету міськради, НМУ імені О.О. Богомольця та Харківського національного медичного університету.
У роботі форуму взяли участь 800 слухачів, були представлені педіатричні кафедри практично всіх ВНМЗ ІV рівня акредитації МОЗ України, а також НМАПО імені П.Л. Шупика, ХМАПО, ЗМАПО, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, Московський НДІ педіатрії та дитячої хірургії РФ, Санкт-Петербурзька державної педіатричної медичної академії.
7 пленарних та секційних засідань конференції охопили 74 доповіді з важливих питань розвитку сучасної педіатричної науки та практики, новітніх лікувально-діагностичних технологій у педіатрії, нагальних питань дитячої алергології та пульмонології, нових стандартів діагностики, лікування та профілактики захворювань травної та сечової систем у дітей. Зокрема, велику увагу було приділено обговоренню актуальних питань імунопрофілактики інфекційних хвороб у світі та в Україні (проф. В.В. Бережний, проф. Л.І. Чернишова), питанням ВІЛ-інфекції у дітей (чл.-кор. АМН України, проф. М.Л. Аряєв), актуальним питанням медичної генетики (чл.-кор. АМН України, проф. О.Я. Гречаніна), історії педіатрії (проф. В.С. Приходько), раціональній фармакотерапії (проф. Л.І. Омельченко, проф. О.Є. Абатуров), оптимізації антимікробної терапії в педіатрії (проф. О.П. Волосовець, проф. С.П. Кривопустов, проф. С.О. Крамарєв, проф. Ю.В. Марушко), діагностиці хвороб міокарду у дітей (проф. Г.С. Сенаторова), діагностиці та лікуванню внутрішньоклітинних інфекцій (проф. Є.І. Юліш) тощо. До роботи форуму долучилися іноземні гості: проф. Ю.Л. Мізерницький – головний дитячий пульмонолог Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку РФ та керівник відділенням Московського НДІ педіатрії та дитячої хірургії РФ, проф. М.О. Ревнова – професор Санкт-Петербурзької державної педіатричної медичної академії РФ.
22 листопада 2008 року було також проведено науково-методичну конференцію «Актуальні питання викладання педіатрії у ВМНЗ IIІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України», у роботі якої взяли участь 50 завідувачів педіатричними кафедрами, професорів, доцентів. Упродовж усіх трьох днів роботи цього поважного наукового зібрання чітко прослідковувалася еволюція поглядів не лише в тих наукових напрямках, що започаткував Віктор Михайлович – дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія, інтенсивна педіатрія, неонатологія, екологічна педіатрія, але й у питаннях до- та післядипломного викладання педіатрії.
Віктор Михайлович був чудовим педагогом та методистом і для багатьох залишається взірцем викладача вищої школи. Він прагнув, щоб студенти навчалися логічно мислити, розбиратися в основних питаннях діагностики та лікування. Віктор Михайлович читав яскраві лекції з клінічними розборами хворих і до кожної лекції дуже ретельно готувався, завжди удосконалював та доповнював їх інформацією про нові досягнення в галузі медичної науки. Для студентів та інтернів він був прикладом, дивлячись на нього, вони вчилися як потрібно працювати і це мало велике виховне значення.