НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

19.04.2008
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії
 
15-18 квітня 2008 р. на базі кафедри педіатрії №4 НМУ ім. О.О. Богомольця було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії, який став значною подією як в  житті університету, так і кафедр педіатричного профілю всіх вузів нашої країни. В конкурсі взяли участь 26 студентів із 13 вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ України.
Відкриття Олімпіади відбулось в Дитячій клінічній лікарні №7 м. Києва, яка є клінічною базою кафедри педіатрії №4. Учасників Олімпіади привітав голова оргкомітету проректор з навчальної роботи НМУ ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент АМН України, професор О.П. Яворовський, який передав вітання від ректора, члена-кореспондента АМН України, професора В.Ф. Москаленка. Декан медичного факультету №3, завідувач кафедри педіатрії №4, чл.-кор. АМН України, професор В.Г. Майданник розповів про історію та досягнення вчених НМУ ім. О.О. Богомольця, а також про історію створення педіатричного факультету. Студенти з цікавістю слухали інформацію щодо перспектив розвитку вищої медичної освіти й, зокрема, педіатричної освіти в нашій державі, про педіатричні школи нашого славетного Університету. Секретар оргкомітету доцент М.В. Хайтович ознайомив учасників олімпіади з регламентом роботи. Після цього відбулось знайомство з роботою відділень та діагностичними можливостями сучасної клініки – дитячої клінічної лікарні №7 – клінічної бази кафедри педіатрії №4.  
Наступного дня учасників олімпіади чекали випробування у вигляді теоретичної частини, яка передбачала відповіді на 100 тестових завдань в форматі А у швидкому режимі (100 завдань за 40 хв) в комп’ютерному класі кафедри, а також вирішення 5 ситуаційних задач з встановленням попереднього клінічного діагнозу, складання плану обстеження пацієнта, надання невідкладної допомоги при загрозливих станах та питання фармакотерапії. При цьому завдання містили питання щодо нозологічних форм, які відносяться до життєзагрозливих станів. Особлива увага приділялась вмінню надавати невідкладну допомогу на різних етапах – догоспітальному та госпітальному. Оргкомітетом було підготовлено 3 варіанти завдань теоретичної та практичної частини олімпіади. Варіант завдання, над яким працювали студенти під час проведення змагань, був обраний представниками учасників в присутності журі, апеляційної та мандатної комісій в умовах повної прозорості. Випробуванням передувала процедура шифрування завдань – учасники підписувались псевдонімами.
Наступний блок завдань потребував інтерпретації різних клінічних випадків, представлених на фотографіях. Практична частина в перший день передбачала перевірку вмінь студентів щодо інтерпретування загальноклінічних аналізів крові та сечі, біохімічного аналізу крові, дослідження спинномозкової рідини, аналізу даних електрокардіографічного дослідження.
До участі у другому дні Олімпіади були допущені кращі 14 учасників за результатами першого дня випробувань. На другий день Олімпіади (робота у ліжка хворої дитини) оцінювались практичні уміння студентів провести клінічне обстеження хворого, призначити комплекс дообстеження, та лікування.
Новаціями в організації та проведенні студентської олімпіади було започаткування методики інтерпретації різних клінічних випадків, представлених на фотографіях.
Також новацією було використання швидкого режиму оцінки знань за допомогою тестових завдань на комп’ютері.
Відповідно до наказу ректора до складу журі були включені відомі вчені-педіатри нашої країни, зокрема чл.-кор. АМН України, проф. В.Г. Майданник (НМУ), проф. О.П. Волосовець (НМУ), проф. О.В. Тяжка (НМУ), проф. Ю.К. Больбот (Дніпропетровська державна медична академія), проф. В.Г. Бурлай (НМУ), проф. Т.О. Крючко (Українська медична стоматологічна академія), проф. А.В. Чуриліна (Донецький національний медичний університет), д.мед.н. М.В.Хайтович (НМУ). Слід зазначити, що скарг та звернень до апеляційної комісії, до якої входили проф. Ю.В.Марушко, проф. А.Я.Кузьменко (НМУ), доц. О.С. Качалова (НМУ) не було.
В цілому, студенти показали добру теоретичну та практичну  підготовку з педіатрії. Однак найкращою (I місце) за результатами випробувань була визначена студентка Ганна Щербань, яка є вихованкою кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Вона продемонструвала фундаментальні теоретичні знання на тлі відмінної практичної підготовки, набагато випередивши інших конкурсантів. ІІ місце зайняла Ольга Шевченко (Харківський національний медичний університет), а ІІІ місце – Ольга Філик (Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького).
Всі учасники отримали сертифікат про участь в олімпіаді, а також навчально-методичні видання та монографії, які були видані співробітниками кафедри педіатрії №4 протягом останніх 2 років. Впевнені, що дні олімпіади назавжди увійдуть в пам’ять її учасників й будуть стимулом до подальшого поглиблення знань з сучасної педіатрії.