Акредитація

 

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

 

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 221 “Стоматологія”

 

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «222 Медицина» освітньої програми «Медицина» (ID у ЄДЕБО 47640) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (справа № 912/АС-21) у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27.04.2021 р. № 949-Е

 

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця освітньо-наукової програми 48213 Освітні, педагогічні науки 24.06.2021 – 26.06.2021