Акредитація ОНП ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Освітні програми

ОНП третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)

 

Медична психологія (доктор філософії)

 

Перелік освітніх компонентів

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи) практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк.

контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОНП
ОК 1. Філософія науки та біоетика 4 диф. залік
ОК 2. Методологія наукового дослідження 3 залік
ОК 3. Іноземна мова Upper Intermediate 6 диф. залік
ОК 4. Сучасні методи викладання у вищий школі 2 залік
ОК 5. Біостатистика 3 залік
ОК 6. Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження 2 залік
Загальний обсяг загальної підготовки: 20
Професійна підготовка
ОК 7. Спеціальність/спеціалізація «Медична психологія» 9 залік
Загальний обсяг професійної підготовки: 9
Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 29
Вибіркові компоненти ОНП
ВК 1.1. Психосоматична медицина 3 залік
ВК 1.2. Нейропсихологія 3 залік
ВК 1.3. Сучасні моделі медико-психологічної допомоги 3 залік
ВК 1.4. Реабілітаційна психологія 3 залік
ВК 1.5. Таргетна психодіагностика 3 залік
ВК 1.6. Філософія професійної комунікації 3 залік
ВК 1.7. Синдром професійного вигорання 3 залік
ВК 1.8. Академічна доброчесність та етика наукових досліджень 3 залік
ВК 1.9. Окремі питання поглибленого статистичного аналізу результатів наукових досліджень 2 залік
Загальний обсяг вибіркових компонент:

Обирається 4 із списку

12
Практична підготовка
ПП 1.1. Педагогічна практика(на базовій кафедрі) 2 залік
ПП 1.2. Дослідницька практика(на базовій кафедрі) 2 залік
Загальний    обсяг    вибіркових    компонент    практичної підготовки: 4
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 45

 

Самозвіт

 

 

Педіатрія

 

Перелік освітніх компонентів

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи) практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумк. контролю
1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОНП
ОК 1. Філософія науки та біоетика 4 диф. залік
ОК 2. Методологія  наукового дослідження 3 залік
ОК 3. Іноземна мова Upper Intermediate 6 диф. залік
ОК 4. Сучасні методи викладання у вищий школі 2 залік
ОК 5. Біостатистика 3 залік
ОК 6. Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження 2 залік
ОК 7. Спеціальність/спеціалізація «Педіатрія» 9 залік
Загальний обсяг обов՚язкових компонент: 29
Вибіркові компоненти ОНП
ВК 1.1. Актуальні проблеми дитячої алергології з основами точної молекулярної алергодіагностики 3 залік
ВК 1.2. Клінічна імунологія 3 залік
ВК 1.3. Лабораторні методи дослідження 3 залік
ВК 1.4. Молекулярна генетика 3 залік
ВК 1.5. Методи променевої діагностики 3 залік
ВК 1.6. Вибрані питання дитячих інфекційних хвороб 3 залік
ВК 1.7 Вибрані питання неонатології 3 залік
ВК 1.8. Академічна доброчесність та етика наукових досліджень 3 залік
ВК 1.9. Окремі питання поглибленого статистичного аналізу результатів наукових досліджень 2 залік
Загальний обсяг вибіркових компонент:

Обирається 4 із списку

12
Практична підготовка
ПК 1.1. Педагогічна практика(на базовій кафедрі) 2 залік
ПК 1.2. Дослідницька практика(на базовій кафедрі) 2 залік
Загальний обсяг вибіркових компонент практичної підготовки: 4
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 45

 

 

Самозвіт