НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оториноларингології

Загальна інформація

Кафедру очолює доктор медичних наук, професор Дєєва Юлія Валеріївна.
На кафедрі працює проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти,  доктор медичних наук, Заслужений лікар України – Науменко Олександр Миколайович. Результатом багаторічної роботи професора Науменка стало створення нового напрямку в науці – Екологічної ринології. Видатний хірург, Лауреат Державної премії УРСР, професор Тишко Федір Олексійович – людина, яку по праву вважають найкращим хірургом-ларингологом. Особливо слід відмітити вагомий внесок співробітників кафедри у розв’язання проблеми специфічних захворювань верхніх дихальних шляхів, професор Васильєв Валерій Михайлович захистив докторську дисертацію і розв’язав проблему патогенезу та лікування такого важкого захворювання як озена Співробітники кафедри, пройшовши стажування за кордоном,  впровадили в клінічну практику такий напрямок як ендоскопічна ринохірургія. Саме великий практичний досвід та потужна наукова база дозволяє співробітникам кафедри оториноларингології здіснювати навчання студентів та лікування хворих на світовому рівні.


email:
kafedra.lor@nmu.ua
julia.deyeva@nmu.ua