НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Завідувач кафедри

komisarenko-1

Ю.І. Комісаренко народилась 15 травня 1961 року у місті Київ. По закінченні середньої школи у 1978 році вступила на лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У червні 1984 закінчила його з відзнакою.

Подальший більш ніж тридцятирічний науковий шлях Ю.І. Комісаренко пов’язаний із Київським медичним інститутом імені О.О.Богомольця (нині – Національний медичний університет). Свою трудову діяльність почала клінічним ординатором кафедри внутрішніх хвороб №3 з циклом ендокринології (1984 – 1988), а згодом працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі та заочно навчалась в аспірантурі (1988 – 1991). Наукові дослідження цього періоду були присвячені патогенезу та лікуванню порушень вуглеводного обміну на тлі різних форм гіперкортицизму – синдрому Іценка – Кушинга і у 1994р. захистила кандидатську дисертацію. Свою педагогічну діяльність Ю.І. Комісаренко почала з 1991р., працюючи асистентом кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1991-1996). У 1996 році була обрана доцентом кафедри ендокринології, а у 1998 р. отримала вчене звання «Доцент».

Після успішного захисту у 2014 році докторської дисертації «Цукровий діабет у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом: особливості перебігу та роль вітаміну D3 (клініко – експериментальне)» Ю.І. Комісаренко була обрана на посаду професора кафедри (2015).

Комісаренко Юлія Ігорівна є автором понад 250 наукових праць в тому числі 2 монографій. За її участю видано 25 підручників і навчальних посібників українською, російською та англійською мовами. Разом з співавторами у 2007 році удостоєна Премії НАМН України за кращий підручник в галузі «Клінічна медицина», а підручник з ендокринології 2013 року видання отримав статус національного. Крім цього, вона є лауреатом премії імені В.П. Комісаренка Президії НАН України, за серію наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні».

Більше 10 років Комісаренко Юлія Ігорівна відповідала за навчальну роботу на кафедрі та виховну роботу з китайським Земляцтвом. Успішно виконувала обов’язки відповідального за англомовне викладання та роботу з українськими та іноземними студентами післядипломної освіти, кілька років працювала в міжнародному відділі НМУ.

За час роботи на кафедрі Комісаренко Ю.І. сформувалась як зрілий і авторитетний клініцист – ендокринолог. У 2006, 2015рр. виконувала обов’язки головного позаштатного спеціаліста з ендокринології Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради. Має звання Заслуженого лікаря України з 2008р та Подяку Міністерства охорони здоров′я за вагомі досягнення у професійній діяльності (2016). Є членом Європейського Товариства Ендокринологів та Європейської Асоціації по вивченню цукрового діабету.

У різні роки Юлія Ігорівна успішно поєднувала наукову, педагогічну та громадську діяльність. З 1993 року і по цей час вона є членом, а в 1995-1997рр. була другим президентом міжнародної жіночої організації «Soroptimist International», що опікується проблемами жінок, дітей та людей похилого віку.

Юлія Ігорівна Комісаренко – наполегливий, відповідальний, працьовитий фахівець. Користується високим авторитетом серед студентів, колег та хворих.