НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Завідувачам кафедр, на яких проводиться або проводилося навчання лікарів-інтернів. Терміново.

10.12.2019

Контакти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця:

тел: (044)-454-49-62, (044)-290-21-19)