НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

15.06.2016

14 червня 2016 р. відбулася конференція трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця під головуванням голови профкому співробітників М.М. Лук’янець.

Ректор Університету, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Миколаївна Амосова відкрила засідання: «Кворум є, адже для участі в конференції прибули і зареєструвалися 233 делегата, понад 2/3 від загальної кількості обраних делегатів. Під час засідання ведеться диктофонний, відео- та стенографічний запис конференції. Голосування здійснюється шляхом підняття вгору мандату делегата конференції».

Було обрано президію у складі ректора Університету, професора К.М. Амосової, заступника голови Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я  С.А. Кубанського, першого проректора з науково-педагогічної роботи проф. Я.В. Цехмістера, проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку О.А. Никитюка, голови профкому співробітників М.М. Лук′янець, голови профкому студентів В.Пилипка, голови Студентського парламенту К. Ковалішина.

Конференція трудового колективу розглянула питання порядку денного:

1.1 Про результати опрацювання матеріалів ревізії МОЗ і ДФІ України та вжиті заходи з усунення порушень і недоліків.          Проблеми і найближчі  завдання розвитку Університету.
Доповідач – ректор університету, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова.

Презентація

1.2. Про проміжні результати діяльності НМУ імені О.О. Богомольця в 2015/2016 н.р.

Презентація

В обговоренні взяли участь професори О.П.Яворовський, В.І. Степаненко, В.Г. Бардов, О.В. Чалий, студенти.

2. Погодження нової редакції Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер.

В обговоренні взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, доцент О.В. Стеченко, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор О.М. Науменко, декан медичного факультету №1, професор В.С. Мельник, голова студентського парламенту К. Ковалішин.

Нову редакцію  Статуту Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було погоджено КТК та буде передано на затвердження Міністерства охорони здоров’я України з подальшою державною реєстрацією відповідно до законодавства України.

3. Затвердження нової редакції Колективного договору між роботодавцем та первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки.
Доповідач – голова первинної профспілкової організації співробітників М.М. Лук’янець.
В обговоренні взяли участь професор С.І. Гаркавий, доцент кафедри гістології та ембріології Л.П. Бідна, голова профкому студентів В.Пилипко.

КТК прийняла рішення схвалити нову редакцію Колективного договору між роботодавцем та первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів Національного медичного університету  імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки; доручити підписати колективний договір між роботодавцем та первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів НМУ імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки від адміністрації – ректору Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспонденту НАМН України, професору К.М. Амосовій; від первинної профспілкової організації співробітників – голові профкому співробітників М.М. Лук’янець; від первинної профспілкової організації студентів – голові профкому студентів В. Пилипку;  провести повідомну реєстрацію колективного договору між роботодавцем та первинними профспілковими організаціями співробітників та студентів НМУ імені О.О. Богомольця на 2016-2018 роки. Відповідальна особа: голова профкому співробітників (термін виконання: червень 2016 року).

4. Обрання виборних представників до складу Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Доповідач – голова профкому співробітників М.М. Лук’янець.

У зв’язку із завершенням терміну повноважень персонального складу Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, делегатів КТК було поінформовано про принципи формування нового складу Вченої ради відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, заступники ректора, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та голова первинної профспілкової організації, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.
В НМУ імені О.О. Богомольця працювала робоча група по формуванню нового складу Вченої ради.
До складу Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за посадами увійшли:

  Ректор Університету
1 Амосова Катерина Миколаївна – член-кореспондент НАМН України, професор
  Проректори
2 Закордонець Олександр Олексійович
3 Линовицька Олеся Вікторівна
4 Науменко Олександр Миколайович
5 Никитюк Олександр Андрійович
6 Стеченко Олена Володимирівна
7 Черенько Тетяна Макарівна
8 Цехмістер Ярослав Володимирович
  Декани факультетів
9 Біденко Наталія Василівна
10 Виговська Оксана Валентинівна
11 Літвінова Наталія Юріївна
12 Логінова Ірина Олександрівна
13 Мельник Володимир Степанович
14 Пельо Ігор Михайлович
15 Рева Тетягна Дмитрівна
16 Сулік Володимир Володимирович
17 Чешук Валерій Євгенович
  Директори
18 Висоцька Ольга Іванівна – директор  Українського тренінгового центру сімейної медицини
19 Копчак Андрій Володимирович – директор Стоматологічного медичного центру
20 Кучин Юрій Леонідович – директор Інституту післядипломної освіти
21 Натрус Лариса Валентинівна – директор Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини
22 Омельчук Сергій Тихонович – директор Інституту гігієни та екології
  В.о. ученого секретаря
23 Ємельянова Оксана Іванівна
  Завідувач бібліотеки
24 Матюхіна Людмила Олексіївна
  Головний бухгалтер
25 Котлова Анжеліна Віталіївна
  Співголова антикорупційного комітету
26 Моторний Володимир Петрович
  Голова первинної профспілкової організації співробітників
27 Лук’янець Марія Михайлівна
  Голова Студентського парламенту 
28 Ковалішин Костянтин Сергійович
  Голова первинної профспілкової організації студентів
29 Пилипко Власій Миколайович
  Голова студентського наукового товариства імені О.А. Киселя
30 Ніколаєнко Софія Ігорівна

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету у структурних підрозділах були проведені збори трудових колективів, згідно з наданими протоколами за результатами таємного голосування до складу Вченої ради були обрані наступні виборні представники:

від медичного факультету № 1

Безродний Борис Гаврилович Кафедра хірургії № 2
Білянський Леонід Семенович Кафедра хірургії № 1
Бур′янов Олександр Анатолійович Кафедра травматології та ортопедії
Васильєва Ірина Василівна Кафедра філософії та соціології
Венцківський Борис Михайлович Кафедра акушерства  і гінекології № 1
Голубовська  Ольга Анатоліївна Кафедра інфекційних хвороб
Кришталь Микола Васильович Кафедра патофізіології
Мартинчук Олександр Аркадійович Кафедра внутрішньої медицини № 1
Марущенко Мирослава Олегівна Кафедра нейрохірургії
Михайличенко Борис Валентинович Кафедра судової медицини
Редькіна Ольга Анатоліївна Кафедра україністики
Свінціцький Анатолій Станіславович Кафедра внутрішньої медицини № 3
Соколова Лариса Іванівна Кафедра неврології
Ткаченко Микола Михайлович Кафедра радіології та радіаційної медицини
Тяжка Олександра Василівна Кафедра педіатрії № 1
Черкасов Віктор Гаврилович Кафедра анатомії людини

від медичного факультету № 2

Бенюк Василь Олексійович Кафедра акушерства і гінекології № 3
Вітовська Оксана Петрівна Кафедра офтальмології
Гайова Людмила Володимирівна Кафедра біоорганічна та біологічна  хімія
Дєєва Юлія Валеріївна Кафедра оториноларингології
Дронов Олексій Іванович Кафедра загальної хірургії № 1
Мішалов Володимир Григорович Кафедра хірургії № 4
Мостбауер Галина Володимирівна Кафедра внутрішньої медицини  № 2
Нетяженко Василь Захарович Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1
Пасєчніков Сергій Петрович Кафедра урології
Степаненко Віктор Іванович Кафедра дерматології та венерології
Черкасов Ельдар Вікторович Кафедра патологічної анатомії № 1
Черняк Віктор Анатолійович Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії

від медичного факультету № 3

Верещако Роман Іванович Кафедра онкології
Гичка Сергій Григорович Кафедра патологічної анатомії № 2
Глумчер Фелікс Семенович Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Крамарьов Сергій Олександрович Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Левицький Анатолій Феодосійович Кафедра дитячої хірургії
Лизогуб Віктор Григорович Кафедра внутрішньої медицини  № 4
Лисенюк Володимир Павлович Кафедра неврології та реабілітаційної медицини
Майданник Віталій Григорович Кафедра педіатрії № 4
Петренко Василь Іванович Кафедра фтизіатрії і пульмонології
Фомін Петро Дмитрович Кафедра хірургії № 3
Чайковський Юрій Богданович Кафедра гістології та ембріології

від медичного факультету № 4

Бардов Василь Гаврилович Кафедра гігієни та  екології
Велика Наталія Володимирівна Кафедра гігієни харчування
Гаркавий Сергій Іванович Кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків
Гнатко Олена Петрівна Кафедра акушерства  і гінекології № 2
Грузєва Тетяна Степанівна Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини
Іоффе Олександр Юлійович Кафедра загальної хірургії № 2
Колеснікова Ірина Павлівна Кафедра епідеміології
Кондратюк Віталій Євгенович Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2
Курченко Андрій Ігоревич Кафедра клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології
Чалий Олександр Васильович Кафедра медичної і біологічної фізики
Широбоков Володимир Павлович Кафедра мікробіології, вірусології і імунології
Яворовський Олександр Петрович Кафедра гігієни праці і професійних хвороб

від стоматологічного факультету

Аврахова Людмила Яківна Кафедра іноземних мов
Борисенко Анатолій Васильович Кафедра терапевтичної стоматології
Гусєв Тарас Петрович Кафедра фізичного виховання і здоров′я
Кісельова  Олена Григорівна Кафедра латинської мови
Маланчук Владислав Олександрович Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Неспрядько Валерій Петрович Кафедра ортопедичної стоматології
Тутченко Микола Іванович Кафедра хірургії стоматологічного факультету
Фліс Петро Семенович Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
Хоменко Лариса Олександрівна Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
Чернявський

Володимир Володимирович

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини
Яковенко Людмила Миколаївна Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку
Яременко Олег Борисович Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

від фармацевтичного факультету

Калібабчук Валентина Олександрівна Кафедра медичної та загальної хімії
Мінарченко Валентина Миколаївна Кафедра фармакогнозії та ботаніки
Мруга Марина Рашидівна Кафедра медичної інформатики та комп′ютерних технологій навчання
Ніженковська Ірина Володимирівна Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії
Полова Жанна Миколаївна Кафедра аптечної та промислової технології ліків
Романенко Олександр Вікторович Кафедра біології
Сятиня Михайло Лукович Кафедра організації та економіки фармації
Хайтович Микола Валентинович Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Чекман Іван Сергійович Кафедра фармакології

від медико-психологічного факультету

Барна Ольга Миколаївна Кафедра загальної практики (сімейної медицини)
Карвацький Ігор Миколайович Кафедра фізіології
Комісаренко Юлія Ігорівна Кафедра ендокринології
Лукашук Віктор Дмитрович Кафедра педіатрії № 5
Напрєєнко Олександр Костянтинович Кафедра психіатрії та наркології
Чабан Олег Созонтович Кафедра психосоматичної медицини і психотерапії

від Інституту післядипломної освіти

Антоненко Марина Юріївна Кафедра стоматології
Губська Олена Юріївна Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти
Марушко Юрій Володимирович Кафедра педіатрії післядипломної освіти
Парій Валентин Дмитрович Кафедра менеджменту охорони здоров’я
Філоненко Мирослава Мирославівна Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

До складу Вченої ради, на підставі протоколів таємного голосування відповідних зборів, увійшли особи, що навчаються в нашому Університеті (у межах виділеної квоти – не менше ніж 10 %), зокрема студенти, які представляють всі факультети університету, а також аспіранти

Бурлаченко Ілля Ігоревич ІІ медичний
Гончар Антон Олександрович фармацевтичний
Давиденко Олександр В’ячеславович ІІІ медичний
Заремба Вікторія Олександрівна медико-психологічний
Махиня Сергій Олександрович І медичний
Медвінська Марина Олександрівна стоматологічний
Параскевов Роман Авраамович ФПЛЗСУ
Петросян Анна Амурівна ІV медичний
Устінов Станіслав Ігорович І медичний
Приступюк Лев Олександрович аспірант
Шишкіна Наталія Вячеславівна аспірант

Вчена рада може приймати рішення щодо введення до свого складу представників організацій роботодавців, при цьому не менш як 75 % складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 % – виборні представники з числа студентів. Таким чином, у новому складі Вченої ради представлені всі кафедри і загальний склад становлять: 88,7 % – співробітники університету,  у тому числі 86,3 % – науково-педагогічний персонал; 11,3 % –  особи, які навчаються в університеті.
На своєму першому засіданні оновленого складу 23 червня 2016 року Вчена рада обере шляхом таємного голосування зі свого числа голову та визначиться  із питання щодо введення до свого складу представників організацій роботодавців.

Останнім пунктом порядку денного став розгляд поточних питань.

  Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент О.В. Стеченко:

1. Створення фармацевтичного коледжу як структурного підрозділу НМУ імені О.О. Богомольця. Підстава: Закон України «Про вищу освіту», правила прийому до ВНЗ України з 2016 р. (зі змінами).
2. Створення окремого структурного підрозділу Університету: Наукового центру метрології, стандартизації та якості замість відділу.
3. Про Положення про анкетування здобувачів вищої освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «Викладач очима студентів (інтернів)».

4.Переміщення кафедр медичної психології та медичної інформатики з фармацевтичного корпусу (вул. Пушкінська, 22) до морфологічного корпусу (пр-т Перемоги, 34); Підстава:  прийняття рішення щодо розміщення у фармацевтичному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця фармацевтичного факультету (стаціонарної і заочної форми навчання), а також фармацевтичного коледжу з навчальною аптекою; звернення деканів фармацевтичного і медико-психологічного факультетів, завідувачів кафедр фармацевтичного факультету, органів студентського самоврядування і профспілкового комітету.

5.Затвердження листа-звернення на ім’я Міністра охорони здоров’я України щодо підписання договору оренди з Центром тестування Міністерства охорони здоров’я України, який розміщується у фармацевтичному корпусі Національного медичного університету  імені О.О. Богомольця.

Доповідач – директор Стоматологічного медичного центру НМУ, проф. А.В. Копчак

1. Реконструкція вхідної групи Стоматологічного медичного центру;

Доповідач –  проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, проф. О.А. Никитюк:

1.Непродовження договору оренди з аптекою (вул. Пушкінська, 22) щодо знаходження у фармацевтичному корпусі Університету;
2.Встановлення 100% надбавки для викладачів, що працюють зі студентами англомовного відділення;

Доповідач – голова  профкому співробітників М.М. Лук’янець:

1.Щодо підготовки документів для передачі в оренду комплексу їдалень і пунктів харчування у навчальних корпусах Університету (фізико-хімічному, морфологічному, санітарно-гігієнічному та стоматологічному).   Пошук орендаря буде проведено на відкритих конкурсних засадах із відповідним погодженням з міністерством охорони здоров’я України, Вченою радою Університету, Студентським парламентом і профспілковими комітетами співробітників та студентів.

Доповідач –  перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Я.В. Цехмістер:
1.    Питання про відзначення 175-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.