НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИКЛАДАЄМО АНАТОМІЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

03.02.2020

На останньому засіданні Вченої ради Університету було підтримано ініціативу колективу кафедри анатомії, яку очолює професор В.Г.Черкасов, про  зміну  назви кафедри на: «Описова та  клінічна анатомія».

Ми побували на практичних заняттях з анатомії і наочно переконалися в тому, що запровадження в навчальний процес новітніх технологій та методик позитивно позначилося на викладанні  фундаментальної базової  дисципліни. Окрім традиційного використання анатомічних препаратів, атласів та муляжів, широко  запроваджуються  комп’ютерні технології. Студенти вже на перших  курсах мають можливість за допомогою візуалізації та анімації ідентифікувати різні органи та системи людини. А використання  результатів інструментальних методів дослідження, як КТ і МРТ, дає змогу студентам не лише спостерігати, а й порівнювати та аналізувати зміни в організмі людини в нормі і патології. Майбутні медики  за допомогою інтерактивної дошки демонструють також свої презентації і під керівництвом викладача  залучають до їхнього  обговорення однокурсників.

Сьогодні колектив кафедри поповнився молодими викладачами. Серед них асистенти Н.Г.Твердохліб та Б.С.Уваєв. Богдан Сергійович у свої студентські роки захоплювався анатомією, працював у наукових гуртках, після  завершення навчання у нашому  Університеті працював лікарем, а нині повернувся до улюбленої справи й успішно  викладає анатомію  майбутнім медикам.

 

Редакція газети «Медичні кадри»