НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

27.09.2019

Чергове засідання Вченої ради відбулося 26 вересня 2019 року у конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця. Голова Вченої ради Університету Ю.Л. Кучин поінформував, що на засіданні присутні 86 з 128 членів Вченої ради, що дозволяє розпочати роботу, оголосив і затвердив порядок денний та розпочав засідання.

Перш ніж перейти до виконання порядку денного, Юрій Леонідович привітав та нагородив ювілярів Університету.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток медичної освіти, високу професійну майстерність та з нагоди дня фармацевтичного працівника було нагороджено ПОДЯКОЮ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ:

 • ОЛЬГУ ВІКТОРІВНУ АФАНАСЕНКО, доцента кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, кандидата фармацевтичних наук;
 • ОЛЕНУ ВОЛОДИМИРІВНУ КЛИМЕНКО, доцента кафедри фармакології, кандидата медичних наук;
 • ОКСАНУ МИКОЛАЇВНУ ЧХАЛО, старшого викладача кафедри медичної і загальної хімії;
 • ІРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ БУТ, старшого лаборанта кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.

 

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею нагороджено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ:

 

 • ЛЮДМИЛУ ЯКІВНУ АВРАХОВУ, завідувачку кафедри іноземних мов, доцента;
 • АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА ГРИНЗОВСЬКОГО, завідувача кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини;
 • ЯРОСЛАВУ АРКАДІЇВНУ КУЛЬБАШНУ, професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
 • ЛАРИСУ ГРИГОРІВНУ ЛЕСЬКО, доцента кафедри медичної та біологічної фізики;
 • МИКОЛУ РУБЕНОВИЧА ІСААКЯНА, асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею нагороджено ПОДЯКОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ :

 • КИРИЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЧАЛОГО, професора кафедри медичної і біологічної фізики;
 • НАТАЛІЮ ВАСИЛІВНУ ГРИЩЕНКО, доцента кафедри педіатрії №2;
 • ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНІДОВИЧА ДІДКОВСЬКОГО, доцента кафедри оториноларингології.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 95-річчя від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології нагороджено ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ:

 • ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА ПЕТРЕНКА, завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології, професора;
 • РАДУ ГЕОРГІЙОВИЧА ПРОЦЮКА, професора кафедри;
 • ОЛЬГУ БОГДАНІВНУ ПІКАС, професора кафедри;
 • СЕРГІЯ БОРИСОВИЧА НОРЕЙКА, професора кафедри;
 • ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ПОТАЧУКА, доцента кафедри;
 • ОЛЕГА ЄВГЕНОВИЧА БЄГОУЛЄВА, доцента кафедри;
 • МАРІЮ ГАБРІЕЛІВНУ ДОЛИНСЬКУ, доцента кафедри.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 95-річчя від дня заснування кафедри фтизіатрії та пульмонології нагороджено ПОДЯКОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ:

 • ЯРОСЛАВУ ОЛЕГІВНУ БОНДАРЕНКО, асистента кафедри;
 • ІРИНУ ОЛЕГІВНУ ГАЛАН, асистента кафедри.

Ще раз привітавши всіх нагороджених, Юрій Леонідович перейшов до розгляду питань порядку денного. Першим розглядався звіт про діяльність Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. Звіт про сучасний стан та перспективи розвитку післядипломної освіти представила директор Інституту післядипломної освіти Університету, доцент Т.А. Вежновець (Мультимедійна презентація додається). Після короткого обговорення інформацію доповідача було одноголосно прийнято до відома, а звіт затверджено.

Наступним розглядався звіт про складання ОСКІ – 1 “Медицина”, з яким ознайомив присутніх декан медичного факультету №1, професор Володимир Степанович Мельник (Мультимедійна презентація додається). Після нетривалого обговорення члени Вченої ради одностайно затвердили звіт та висловлені у ньому пропозиції.

Третім питанням, винесеним на розгляд Вченої ради, був звіт про результати роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов праці, проживання та відпочинку в НМУ імені О.О. Богомольця. З цього питання заявлено два доповідача. Першим виступив в.о. заступника ректора з адміністративно-господарської роботи Ю.А. Богдан. Після виступу він відповів на запитання присутніх. Зокрема на запитання, коли у гуртожитках буде гаряча вода? Юрій Анатолійович  поінформував, що “підприємство, яке надає у гуртожитки гарячу воду, має заарештовані рахунки, але зараз розглядаються технічні можливості щодо встановлення бойлерів”. Це, за словами Ю.А. Богдана, вирішить цю нагальну проблему. Звіт був одноголосно затверджений членами Вченої ради.

Співдоповідачем з третього питання була голова первинної профспілкової організації співробітників Університету Марія Михайлівна Лук’янець (Доповідь додається). Після короткого обговорення доповіді, члени Вченої ради одностайно затвердили представлений звіт.

Далі члени зібрання перейшли до розгляду поточних питань.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури доцент Катерина Олександрівна Гололобова винесла на затвердження Положення про відділ аспірантури та докторантури НМУ імені О.О. Богомольця. Після короткого обговорення Вчена рада одноголосно підтримала документ (Мультимедійна презентація долається).

Далі К.О. Гололобова винесла на обговорення пропозицію про призначення Експертної комісії для надання висновку щодо наукової новизни, теоретичного та практичного значення результатів дисертації на тему: «Двоетапне хірургічне лікування хворих на морбідне ожиріння» аспіранта кафедри загальної хірургії №2 Миколи Сергійовича Кривопустова на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина». Зібрання одностайно ухвалило висунуту Катериною Олександрівною пропозицію.

Наступною виступила декан фармацевтичного факультету, доцент Тетяна Дмитрівна Рева, яка запропонувала для затвердження освітньої програми «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація». Документ було затверджено одноголосно.

У своєму виступі проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М. Науменко, який є головним редактором наукового журналу НМУ імені О.О. Богомольця «Медична наука», розповів про видання і закликав всіх присутніх до співробітництва та надання наукових статей, які друкуватимуться у чергових його номерах. Олександр Миколайович звернувся до зібрання з пропозицією надати рекомендацію до друку чергового номеру 1(2) журналу «Медична наука», яку одноголосно ухвалила Вчена рада.

Проректор з наукової роботи та інновацій, професор Сергій Володимирович Земсков висунув на затвердження тему дисертаційної роботи здобувача кафедри дитячої хірургії О.В. Метленка «Реконструктивно-пластичні операції при вроджених та набутих стенозах стравоходу у дітей» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та затвердження наукового консультанта роботи, професора Олександра Глібовича Дубровіна. Всі члени Вченої ради підтримали і затвердили цю пропозицію.

Зібрання одностайно прийняло рішення про надання рекомендації до друку  Посібника з офтальмології англійською мовою «Ophtalmology. Practical course» для студентів, інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів (за редакцією проф. Вітовської О.П.).

Вичерпавши порядок денний засідання, Голова Вченої ради, професор Ю.Л. Кучин подякував всім за плідну роботу і закрив засідання.

 

ПРЕС-ЦЕНТР