НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

01.04.2021

1 квітня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця  за участю ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів. Голова Вченої ради, ректор, професор Ю.Л.Кучин, пересвідчившись у наявності кворуму і затвердивши порядок денний, оголосив про початок роботи. Юрій Леонідович запропонував провести зібрання у змішаному режимі, оскільки розгляд кадрових питань потребує чіткого виконання регламенту. Було прийнято рішення розглянути в онлайн-форматі проблеми, що потребують обговорення і затвердження, таємне голосування  провести з 13.00 до 15.00 у  фойє І-го поверху фізико-хімічного корпусу Університету із додержанням всіх епідемічних вимог, а о 16.00 продовжити засідання в онлайн-режимі, де буде оголошено результати таємного голосування та затверджено протоколи лічильної комісії.

Переш ніж перейти до розгляду порядку денного, Голова Вченої ради, професор Ю.Л. Кучин запропонував, у зв’язку зі зміною назви медичного коледжу на медичний фаховий коледж, що вимагає, відповідно до існуючого законодавства, виконання юридичних процедур, внести до бюлетенів для таємного голосування кандидатуру Ольги Олександрівни Циж, яку слід технічно переобрати директором для затвердження за цим структурним підрозділом.

З першого, кадрового, питання порядку денного, головуючий надав слово проректорові з науково-педагогічної та навчальної роботи, професорові О.М.Власенку (презентація). Олег Миколайович, внаслідок оголошеного конкурсу, що завершився 25 березня 2021 року, відповідно до наказу НМУ від 17.03.2021 року №158 та рішення засідання Комісії Вченої ради з кадрових питань, а також рішень Вчених рад факультетів та Інституту післядипломної освіти, висунув на обговорення та внесення до бюлетенів для таємного голосування кандидатури претендентів для обрання на посади завідувачів та професорів кафедр. Члени зібрання одноголосно підтримали і внесли до бюлетенів для таємного голосування прізвища кандидатур претендентів.

 З наступного питання порядку денного щодо присвоєння вчених звань «професор» та «доцент» виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков. Після обговорення кандидатур претендентів їхні прізвища було одностайно внесено до бюлетенів для таємного голосування.

Обравши членів лічильної комісії, Вчена рада продовжила роботу. Юрій Леонідович надав слово проректору з наукової роботи та інновацій, професору С.В.Земскову. Сергій Володимирович представив Звіт про наукову діяльність у 2020 році, пріоритетні напрямки та перспективи розвитку наукової діяльності в НМУ імені О.О. Богомольця (презентація), який зібрання ухвалило одноголосно.

Перейшовши до розгляду поточних питань, головуючий надав слово проректорові з науково-педагогічної та навчальної роботи, професорові О.М. Власенку. Члени Вченої ради затвердили винесені Олегом Миколайовичем пропозиції щодо освітньо-професійних програм: «Фізична терапія. Ерготерапія»  «Медична психологія», «Фармація», та надали рекомендації на видання методичних рекомендацій щодо роботи на платформі дистанційного навчання LIKAR_NMU.

Зібрання одноголосно підтримало озвучені проректором з наукової роботи та інновацій, професором С.В.Земсковим для затвердження теми науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, надало рекомендації на видання навчального посібника «Громадське здоров’я» (підготовленого колективом кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я), висунуло кандидатури професора кафедри філософії, біоетики та історії медицини Сергія Леонідовича Шевченка, асистента кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, кандидата медичних наук Людмили Олександрівни Наумової як претендентів на здобуття Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених та внесло їхні кандидатури до бюлетенів для таємного голосування.

Голова профспілкового комітету співробітників, професор Л.М. Яременко (презентація) виступила із пропозицією надати рекомендації на присвоєння почесних звань «Заслужений лікар України» – професору кафедри хірургії №2, Борису Гавриловичу Безродному та ректору Університету, доктору медичних наук, професору Юрію Леонідовичу Кучину, а також «Заслужений працівник освіти України» – завідувачу кафедри філософії, біоетики та історії медицини, доктору мілоських наук, професору Ірині Василівні Васильєвій; завідувачу кафедри україністики, доктору філологічних наук, професору Ніні Павлівні Литвиненко та професору кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Наталії Василівні Стучинській. Вчена рада одностайно підтримала запропоновані кандидатури і надала рекомендації на присвоєння їм почесних звань.

Розгляд поточних питань засідання продовжила завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент К.О. Гололобова (презентація). Катерина Олександрівна озвучила питання про затвердження експертних комісій для надання висновку на дисертаційні роботи та затвердження складу разових спеціалізованих вчених рад, які ухвалило зібрання.

 

Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозицію в.о. завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професора Г.А. Соловцової щодо вшанування пам’яті доктора медичних наук, професора, академіка АН ВШ України, багаторічного завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету А.С. Свінціцького. Було прийнято рішення про запровадження щорічних науково-практичних конференцій імені вченого та встановлення пам’ятної дошки на будинку Університетської клініки.

 

О 16.00 засідання Вченої ради було продовжено в онлайн-форматі.

 

Голова лічильної комісії, професор О.А. Бур’янов оголосив результати таємного голосування, згідно з якими обрано:

 

на посаду завідувача кафедри хірургії №3доктора медичних наук, професора Павла Васильовича Іванчова;

 

на посаду завідувача кафедри акушерства і гінекології №2доктора медичних наук, професора Олену Петрівну Гнатко;

 

на посаду завідувача кафедри гігієни та екології №4кандидата медичних наук, доцента Наталію Володимирівну Велику;

 

на посаду завідувача кафедри загальної практики (сімейної медицини) – доктора медичних наук, професора Ольгу Миколаївну Барну;

 

на посаду завідувача кафедри епідеміологіїдоктора медичних наук, професора Ірину Павлівну Колеснікову;

 

на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматологіїдоктора медичних наук, професора Валерія Петровича Неспрядька;

 

на посаду завідувача кафедри оториноларингологіїдоктора медичних наук, професора Юлії Валеріївни Дєєву;

 

на посаду завідувача кафедри судової медицини та медичного права – доктора медичних наук, професора Бориса Валентиновича Михайличенка;

 

на посаду завідувача кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології  – доктора медичних наук, професора Олену Юріївну Губську;

 

на посаду завідувача кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти  – доктора медичних наук, професора Володимира Вікторовича Скибу;

 

на посаду професора кафедри загальної хірургії №1 – доктора медичних наук, професора Інну Олександрівну Ковальську;

 

на посаду професора кафедри дитячих інфекційних хвороб (0,25 ст.) – декана медичного факультету №3, доктора медичних наук, професора Оксану Валентинівну Виговську;

 

на посаду професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань кандидата медичних наук, доцента Ольгу Іванівну Коваль;

 

на посаду професора кафедри неврології (0,5 ст.) – декана медичного факультету №1, доктора медичних наук, професора Володимира Степановича Мельника;

 

на посаду професора кафедри патологічної анатомії №1доктора медичних наук, професора Олену Георгіївну Курик;

 

на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 – доктора медичних наук, професора Валентину Олексіївну Мойсеєнко;

 

на посаду професора кафедри урології –  доктора медичних наук, професора Сергія Петровича Пасєчнікова;

 

на посаду професора кафедри хірургії №2 – доктора медичних наук, професора Бориса Гавриловича Безродного.

 

Присвоєно вчене звання «професор»:

 

по кафедрі гігієни та екології №4  – доктору медичних наук, професору кафедри Віктору Вікторовичу Шафранському;

 

по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань – доктору медичних наук, професору кафедри Ользі Іванівні Коваль;

 

по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань – доктору медичних наук, професору кафедри Світлані Федорівні Любарець;

 

по кафедрі офтальмології – доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри Дмитру Геннадійовичу Жабоєдову;

 

по кафедрі педіатрії післядипломної освіти – доктору медичних наук, професору кафедри Ользі Володимирівні Воробйовій;

 

по кафедрі педіатрії післядипломної освіти – доктору медичних наук, професору кафедри Тетяні Віталіївні Гищак;

 

по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 – доктору медичних наук, професору кафедри Тетяні Йосипівні Мальчевській;

 

по кафедрі філософії, біоетики та історії медицини – доктору філософських наук, професору кафедри Наталії Василівні Іщук;

 

по кафедрі хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії – доктору медичних наук, професору кафедри Євгену Володимировичу Цемі.

 

Присвоєно вчене звання «доцент»:

 

по кафедрі акушерства і гінекології №3 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Ігорю Віталійовичу Майданнику;

 

по кафедрі аптечної та промислової технології ліків – кандидату фармацевтичних наук, доценту кафедри Миколі Володимировичу Шумейку;

 

по кафедрі гігієни та екології №2 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Марині Леонідівні Марченко;

 

по кафедрі гігієни та екології №3 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Руслану Вікторовичу Горбачевському;

 

по кафедрі гігієни та екології №3 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Оксані Володимирівні Швагер;

 

по кафедрі дитячих інфекційних хвороб – кандидату медичних наук, доценту кафедри Валерію Олеговичу Шадріну;

 

по кафедрі дитячої хірургії – кандидату медичних наук, асистенту кафедри Олександру Вікторовичу Карабенюку;

 

по кафедрі інфекційних хвороб – кандидату медичних наук, доценту кафедри Людмилі Олександрівні Кондратюк;

 

по кафедрі патологічної анатомії №2 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Олександрі Олексіївні Стародубській;

 

по кафедрі педіатрії №4 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Роману Валерійовичу Терлецькому;

 

по кафедрі педіатрії післядипломної освіти – кандидату медичних наук, доценту кафедри Олені Дмитрівні Московенко;

 

по кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти – кандидату медичних наук, асистенту кафедри Вікторії Григорівні Столяр;

 

по кафедрі судової медицини та медичного права – кандидату медичних наук, доценту кафедри Аліні Олександрівні Плетенецькій;

 

по кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії – кандидату фармацевтичних наук, доценту кафедри Катерині Володимирівні Мацькевич;

 

по кафедрі філософії, біоетики та історії медицини – кандидату філософських наук, доценту кафедри Дмитру Володимировичу Білозору;

 

по кафедрі загальної хірургії №2 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Владиславу Миколайовичу Перепаді;

 

по кафедрі хірургії №2 – кандидату медичних наук, асистенту кафедри Ігорю Васильовичу Ганолю;

 

по кафедрі хірургії №2 – кандидату медичних наук, доценту кафедри Сергію Олеговичу Сіромасі;

 

по кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку – кандидату медичних наук, асистенту кафедри Ростиславу Ігоревичу Єгорову.

 

За результатами таємного голосування на посаду директора медичного фахового коледжу обрано О.О. Циж, схвалено та висунуто кандидатури доктора медичних наук, професора кафедри філософії, біоетики та історії медицини Сергія Леонідовича Шевченка та асистента кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, кандидата медичних наук Людмилу Олександрівну Наумову як претендентів на здобуття Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Члени зібрання одноголосно затвердили протоколи лічильної комісії. Голова Вченої ради, ректор Ю.Л.Кучин привітав колег з обранням на посади та присвоєнням вчених звань і, вичерпавши порядок денний, подякував усім за роботу та  закрив засідання.

 

Прес-центр