НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

25.10.2019

24 жовтня 2019 р. у конференц-залі адміністративного корпусу Університету відбулося чергове засідання Вченої ради. Голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин поінформував присутніх, що зареєструвалося 93 з 128 членів Вченої ради і розпочав роботу. Після оголошення та затвердження порядку денного Юрій Леонідович привітав колег з нагородами та відзнаками.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди ювілею було нагороджено:

 • Почесною грамотою Вченої ради та Орденом Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) ПЕТРА ДМИТРОВИЧА ФОМІНА – академіка НАН та НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, завідувача кафедри хірургії №3;
 • Почесною грамотою Вченої ради завідувача кафедри дерматології та венерології з курсом косметології, професора ВІКТОРА ІВАНОВИЧА СТЕПАНЕНКА.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Працівника освіти було відзначено Почесною грамотою Вченої ради:

 • доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань ІННУ МИКОЛАЇВНУ ГОЛУБЄВУ;
 • доцента кафедри хірургії №2 ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА КОПЙОВА;
 • доцента кафедри хірургії стоматологічного факультету СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ПІОТРОВИЧА;
 • доцента кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА ТАРАНА.

Після вручення нагород і грамот зібрання перейшло до реалізації порядку денного. Юрій Леонідович надав слово проректорові з наукової роботи і інновацій, професору С.В. Земскову, який оголосив, що сьогодні розглядатиметься питання щодо присвоєння вчених звань «професор» та «доцент» і оголосив список кандидатів (Мультимедійна презентація додається). Після розгляду матеріалів особових справ претендентів, представлення та обговорення, кожну із запропонованих кандидатур одностайно внесли до бюлетеня для таємного голосування на присвоєння відповідних вчених звань. Зібрання одноголосно обрало членів лічильної комісії, які одразу приступили до виконання покладених на них обов’язків.

Голова Вченої ради Ю.Л. Кучин продовжив роботу і запросив до слова декана фармацевтичного факультету Т.Д. Реву, яка представила звіт про роботу фармацевтичного факультету за 2018/2019 навчальний рік (Мультимедійна презентація додається), який після нетривалого обговорення був затверджений одноголосно.

Далі Юрій Леонідович перейшов до розгляду поточних питань порядку денного і надав слово проректорові з науково-педагогічної і виховної роботи, професорові О.А. Канюрі, який виніс на розгляд і затвердження питання про присвоєння звання «Почесний професор» (Honoured professor) :

 • професорові Кажімежу Нємчику – завідувачу кафедри та клініки оториноларингології Варшавського медичного університету (Польща);
 • професорові Тобіасу Кеку – завідувачу кафедри хірургії Університетської клініки Шлезвіг-Гольштайн при Університеті міста Любека (Німеччина);
 • професорові Андреасу Нефу – завідувачу кафедри щелепно-лицевої хірургії Марбурського медичного університету (Німеччина).

Під час обговорення запропонованих кандидатур витупили: професор О.М. Науменко, професор А.С. Свінціцький, професор С.В. Земсков, професор М.Ю. Антоненко. Вчена рада одноголосно підтримала пропозицію про присвоєння звання «Почесний професор» (Honoured professor) Кажімежу Нємчику (Польща), Тобіасу Кеку (Німеччина), Андреасу Нефу (Німеччина). Голова Вченої ради професор Ю.Л. Кучин зазначив, що «дуже почесно і корисно для Університету мати у своїх лавах таких відомих професорів».

Наступною виступила завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент К.О. Гололобова (Мультимедійна презентація додається) з питаннями:

– про призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспіранта кафедри акушерства і гінекології №1 ЛЕСІ МИХАЙЛІВНИ ВАРЧЕНКО на тему: «Профілактика порушень репродуктивного здоров’я та відновлення якості життя у жінок з субклінічним гіпотиреозом»;

– про призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспіранта кафедри хірургії №2 АНДРІЯ ІГОРОВИЧА КОЛОСОВИЧА на тему: «Діагностика, профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини».

Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозиції завідувача відділу аспірантури і докторантури, доцента К.О. Гололобової.

Професор Ю.Л. Кучин надав слово голові лічильної комісії професору А.М. Гринзовському, який оголосив результати таємного голосування.

Про присвоєння вченого звання «професор» по кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини завідувачу кафедри, д.мед.н. ОЛЕНІ ЄВГЕНІВНІ ДОРОФЄЄВІЙ. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 93, роздано бюлетенів – 93, виявлено в урні – 93, «за» – 92, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 0.

Про присвоєння вченого звання «доцент» по кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії к.мед.н., доцентові  кафедри ЯНІ ВІКТОРІВНІ ЗІНЕВИЧ. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 93, роздано бюлетенів – 93, виявлено в урні – 93, «за» – 93, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0.

Про присвоєння вченого звання «доцент» по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань к.мед.н., доцентові кафедри ОЛЕНІ МИКОЛАЇВНІ ПЛИСЦІ. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 93, роздано бюлетенів – 93, виявлено в урні – 93, «за» – 93, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0.

Про присвоєння вченого звання «доцент» по кафедрі фізичного виховання і здоров’я к.пед.н., доцентові кафедри ЛАРИСІ МИКОЛАЇВНІ ПУСТОЛЯКОВІЙ. Результати голосування: всього членів Вченої ради – 128, присутні – 93, роздано бюлетенів – 93, виявлено в урні – 93, «за» – 93, «проти» – 0, недійсних бюлетенів – 0.

Одноголосно були затверджені протоколи лічильної комісії і на основі результатів таємного голосування присвоєні вчені звання «професор» та «доцент» відповідно вище зазначеним особам.

Проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков запропонував розглянути і затвердити наступні питання:

 • Про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.003.001 про присвоєння Бабичу Володимиру Петровичу ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» та видачу диплома доктора філософії (ДР № 000510);
 • Про надання рекомендації кафедрі судової медицини та медичного права на проведення наукового Форуму «Правові засади забезпечення права людини на життя і здоров’я»;
 • Про затвердження переможців Грантової конференції студентів-2019 та виплати на проведення досліджень відповідно до розділу 5 Положення про Грантову конференцію студентів НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Про надання рекомендації до друку монографії «Псоріаз (етіопатогенез, клінічні форми, патоморфологія, діагностика, лікування)» (колектив авторів: проф. Степаненко Р.Л., проф. Гичка С.Г., проф. Степаненко В.І., проф. Сизон О.О.);
 • Про надання рекомендації до друку методичних рекомендацій «Рекомендована структура та зміст Керівництва з належної аптечної практики в Україні» (автори – доц. Гала Л.О., проф. Немченко А.С., Пасічник М.Ф.);
 • Про надання рекомендації до друку методичних рекомендацій «Сучасна парадигма розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку як соціально орієнтованої структури макроекономічного комплексу країни» (автори – доц. Гала Л.О., проф. Панфілова Г.Л.);
 • Про надання рекомендації до друку методичних рекомендацій «Маркетинговий аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму» (автори – проф. Косяченко К.Л., ас. Костюк І.А.);
 • Про надання рекомендації до друку методичних рекомендацій «Аналіз науково-прикладних підходів до функціонування соціально орієнтованих моделей організації медичного страхування» (автори – доц. Гала Л.О., проф. Панфілова Г.Л.).
 • Про зміну наукового консультанта (попередній наук. консультант – проф. Волох Д.С.; новий наук. консультант – проф. Панфілова Г.Л.) та перезатведження теми (нова назва – «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в Україні») дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація здобувача кафедри організації та економіки фармації Гали Лілії Олексіївни;
 • Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Коваль Ольги Іванівни «Клініко-функціональне обґрунтування проведення санації порожнини рота в умовах загального знеболення (без інтубації) у дітей різного віку» (наукові консультанти: проф. Кучин Ю.Л., проф. Хоменко Л.О.);
 • Про затвердження навчального плану та програми циклу ТУ «Системні васкуліти в практиці лікаря інтерніста» (1 тиждень) (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);
 • Про затвердження навчального плану та програми циклу ТУ «Функціональна медицина» (1 тиждень) (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);
 • Про затвердження навчального плану та програми циклу ТУ «Основи нутриціології» (1 тиждень) (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);
 • Про затвердження навчального плану та програми циклу спеціалізації з фаху «Ортодонтія» для лікарів-стоматологів, що закінчили інтернатуру за фахом «Стоматологія» (кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології).

Всі вище згадані питання Вчена рада затвердила одноголосно.

Гарант освітньої програми професор Л.В. Натрус запропонувала розглянути і затвердити ОКП ІІ (магістерського) рівня освіти галузі знань 22 «Охорона здоровя», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Після обговорення всі члени Вченої ради підтримали документ.

Голова первинної профспілки студентів Юрген Тайєр виніс на обговорення і затвердження питання стипендіального забезпечення (Мультимедійна презентація додається). Після обговорення члени Вченої ради прийняли рішення не підтримувати документ, оскільки існують Положення про призначення стипендії, де визначені критерії її призначення, натомість запропонований документ не містить чітких і зрозумілих критеріїв за якими має призначатися стипендія.

Вичерпавши порядок денний Голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин подякував всім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр