НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВАЖЛИВИЙ КОЖЕН ЕТАП ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ

19.12.2019

У ці дні на фармацевтичному факультеті студенти третього курсу складають іспит на кафедрі фармаційної, біологічної та токсикологічної хімії. Екзамен передбачає перевірку теоретичних знань під час виконання письмової роботи та тестового контролю у комп’ютерному класі. Щоб отримати позитивну оцінку, необхідно не тільки відповісти на запитання екзаменаційного білета, а й довести викладачам, що студент сумлінно працював протягом всього навчального року. В цьому пересвідчилася і проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л.Скрипник, яка була присутня на всіх етапах екзаменаційного процесу. Вона підтримала рішення екзаменаторів, поставити гарні оцінки студентам Анні Король, Вікторії Красуляк та Отманові Ахмеду.

 

Редакція газети «Медичні кадри»