НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВАЖЛИВІСТЬ ЗНАНЬ ГІГІЄНИ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗРОСТАЄ

09.09.2020

Інтерес до гігієнічних наук у студентів підвищується. У цьому ми переконалися, коли побували на практичному занятті, яке проводив завідувач кафедри гігієни та екології № 1, професор В.Г.Бардов. Василь Гаврилович розповів майбутнім медикам про клінічне значення сонячної радіації, використання її складових для санації повітря, води і предметів. Особливо зацікавило студентів використання ультрафіолетових променів для санації повітря та інструментів в  операційних, стоматологічних та ЛОР-кабінетах, які є невід’ємною частиною практичної діяльності лікаря. Професор В.Г.Бардов під час заняття наголосив на методах і засобах профілактики COVID-19. Згідно з навчальним планом у шестикурсників відбудеться двадцять практичних занять, кожне з яких буде підготовкою до складання ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-2.

                                                                       

Редакція газети «Медичні кадри»