НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРОЙШОВ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ТА ТОВАРИСТВ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

21.10.2019

На базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 10-11 жовтня пройшов Всеукраїнський з’їзд Студентських наукових товариств та Товариств молодих вчених медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, медичних (фармацевтичних) факультетів університетів.

Десятки делегатів із різних університетів України приїхали на з’їзд, щоб обговорити питання розвитку студентської науки та ознайомити з власним досвідом роботи у цій галузі. Серед учасників були представники Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Української медичної стоматологічної академії, Ужгородського національного університету, Вінницького національного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет”, Національного фармацевтичного університету, Запорізького державного медичного університету, Харківського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету.

З’їзд розпочався із вітального виступу керівництва НМУ імені О.О. Богомольця. Теплі та мотивуючи слова сказали перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М. Науменко, проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник.

Після вступного слова розпочались доповіді представників СНТ та ТВМ вітчизняних університетів. Кожен із виступаючих окрім основної презентації  відповідав на запитання щодо напрямків співпраці з іншими СНТ, та проектів, які хотіли б реалізувати.

Останнім пунктом порядку денного стала діяльність Асоціації студентів та молодих вчених-медиків України. Після докладного звіту про роботу асоціації у 2018/2019 навчальному році, обговорили план роботи на наступний навчальний рік. Зокрема, визначили наступні завдання:

  1. Студентські наукові товариства та товариства молодих вчених продовжать співпрацю в сфері попередження плагіату та дотримання критеріїв академічної доброчесності. На наступному З’їзді обов’язково має бути висвітлена роботи по боротьбі з академічним плагіатом у студентських наукових роботах.
  2. Для покращення роботи студентських наукових гуртків будуть проаналізовані та визначені кращі здобутки їхньої роботи та критерії стимулювання їхньої діяльності.
  3. Із метою підвищення рівня студентської науки, руху до стандартів європейської наукової спільноти, виховання молодих науковців високого ґатунку було прийнято рішення зібрати кращі практики в даній сфері, провести аналіз Шкіл молодого науковця (ШМН) в різних університетах та підготувати стандартизовану програму ШМН.

Завершальний день З’їзду пройшов за підтримки Фонду Олени Пінчук, завдяки якому делегати мали змогу прослухати освітні лекції.

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя висловлює щиру вдячність адміністрації НМУ імені О.О. Богомольця та всім учасникам З’їзду!

 

СНТ імені О.А. Киселя