НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УСПІХУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ПМК ПЕРЕДУВАЛА ҐРУНТОВНА ПІДГОТОВКА

27.04.2020

Завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології професор П.С. Фліс з гордістю демонструє книги, монографії, посібники, які видано науковцями кафедри протягом останніх років. Ці видання присвячені різним розділам і проблемам ортодонтії, дитячому зубному протезуванню , діагностиці та лікуванню зубощелепних аномалій та деформацій. Особливо пишається Петро Семенович одним із останніх видань —  «Моделювання анатомічної форми зубів». Професор вважає, що  ця книга має стати настільною у кожного стоматолога.

«Усю цю наукову літературу», – зазначив професор П.С. Фліс, – «ми рекомендуємо нашим студентам під час дистанційного навчання. У ній вони знайдуть відповідь на всі питання нашої спеціальності. Розуміємо, що стоматологія є однією із найбільш прикладних наук в медицині, тому необхідно для закріплення теоретичних знань практична робота в клініці. Але сподіваємося, що наші студенти за першої можливості повернуть втрачені позиції».

Підсумковий модульний контроль із ортодонтії засвідчив, що випускники мають гарний рівень фахової підготовки. Викладачі кафедри доценти Н.В.Ращенко, А.В.Циж, І.Л.Скрипник, Г.П.Леоненко та Н.І.Жачко протягом кількох днів поспіль перевіряли знання майбутніх медиків. Особливу увагу було приділено вирішенню тестових завдань, більша частина яких входять до Крок-2. Під час оцінювання фахової компетентності випускників важливу роль відігравало вирішення ситуаційних задач, де потрібно було встановити правильний діагноз, обрати тактику лікування тієї чи іншої зубо-щелепної деформації. Випускниця Марина Складанівська із захопленням розповіла нам про онлайн-уроки із своїм викладачем доцентом Н.І.Жачко. Це були справжні майстер класи фахівця із своїми вихованцями. На кожному практичному занятті Наталія Іванівна розповідала про клінічні випадки із власної практики і звертала увагу студентів не лише на лікувальні аспекти, а й на психологічні особливості спілкування із маленькими пацієнтами та їхніми батьками, адже від цього залежить успіх лікування. Також викладач спрямовувала майбутніх стоматологів на перегляд вебінарів, онлайн трансляцій лекцій, диспутів з різної стоматологічної тематики з метою подальшого фахового обговорення. Кожен студент згодом брав участь у дискурсі, під час якого викладач оцінювала готовність майбутніх стоматологів використовувати набуті знання у практичній діяльності.

Це сприяло розумінню комплексного підходу до процесу лікування у стоматології і співпраці із суміжними спеціалістами: педіатрами, отоларингологами, логопедами, ендокринологами, невропатологами, щелепнолицевими хірургами і косметологами.

Результати ПМК були очікуваними – майже всі студенти підгрупи отримали високі бали. Серед них Марина Складанівська, Руслан Каліщук, Тимур Бакалець та Андрій Коломієць.

 

Редакція газети «Медичні кадри»