НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ РОБОТИ», м. ГОМЕЛЬ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)

07.05.2019

2-3 травня 2019 року в Гомельському державному медичному університеті відбулася ХІ Республіканська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Перспективи розвитку сучасної роботи». У її роботі взяли участь студенти 4-6 курсів медичного факультету №3, медичного факультету №1, медичного факультету №2 та професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан медичного факультету №3 Оксана  Виговська. Конференція включала пленарне засіданні та 29 секційних засідань.

На пленарному засіданні 2 травня професор О.В. Виговська представила доповідь  на тему: «Епштейн-Барр вірусна інфекція. Власний досвід», в якій окреслила найсучасніші уявлення про патогенез, імуногенез, клінічні форми, діагностику ЕБВ інфекції. Детально зупинилася на питаннях імунних змін та порушень при різних формах цієї інфекції, залученні системи апоптозу, на відмінностях ведення пацієнтів з гострою, латентною та персистуючою формами захворювання.  Доповідь викликала жвавий інтерес у присутніх, а це 800 студентів та молодих вчених з різних  медичних університетів республіки Білорусь та інших країн.

Студенти-гуртківці кафедри дитячих інфекційних хвороб і кафедри фтизіатрії та пульмонології виступили з усними доповідями на секційному засіданні «Інфекційні хвороби, епідеміологія. Фтизіопульмонологія. Мікробіологія, вірусологія, імунологія» та представили 7 доповідей.  На цьому секційному засіданні було зроблено 28 доповідей, присвячених актуальним інфекційним захворюванням, питанням антибіотикочутливості, антибіотикорезистентності, туберкульозу, епідеміологічним аспектам інфекційної та  поширеної неінфекційної патології. Також було представлено 16 постерних доповідей,  присвячених не менш актуальним проблемам інфектології, фтізіопульмонології, антибіотикочутливості збудників інфекційної патології.

За результатами роботи цього засідання диплом ІІ ступеню одержали студентки 4 курсу медичного факультету №3 Ундер Марина та Гаджиєва Рита за доповідь «Клініко-лабораторні особливості менінгококцемії у дітей за даними КМДКІЛ за період з 2015 по 20018 роки», науковий керівник -професор О.В. Виговська, кафедра дитячих інфекційних хвороб, завідувач кафедри – професор С.О. Крамарьов.

Диплом ІІ ступеню отримала Гапоненко Ганна, студентка 5 курсу медичного факультету №1 за роботу «The resullts of biochemical research of hepatobiliary system іn patients with pulmonary tuberculosis», науковий керівник – професор В.І. Петренко, кафедра фтизіатрії та пульмонології, завідувач кафедри – професор В.І. Петренко.

Диплом ІІІ ступеня здобула Козлова Софія, студентка 4 курсу медичного факультету №3 за доповідь на тему: «Онкогематологічні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста», науковий керівник – професор О.В. Виговська, кафедра дитячих інфекційних хвороб, завідувач кафедри – професор С.О. Крамарьов.

Диплом ІIІ ступеню отримав Семенюк Микола, студент 5 курсу медичного факультету №1 з роботою на тему «Instrumental diagnostics of the hepatobiliary system in patients with the first time diagnosed pulmonary tuberculosis». Науковий керівник – професор В.І. Петренко, кафедра фтизіатрії та пульмонології, завідувач кафедри – професор В.І. Петренко.

Велику увагу учасників викликали ще три доповіді:

  • «Особливості кору сезону 2018 року у дітей за даними КМДКІЛ», з якою виступили студенти 6-го курсу медичного факультету №3 Дяченко Дмитро, Чемко Юлія;
  • «Ускладнення кору у дітей епідсезону 2018 року за даними КМДКІЛ» представили студентки 6 курсу медичного факультету №3 Золота Поліна, Летичевська Вероніка (науковий керівник – професор О.В. Виговська, кафедра дитячих інфекційних хвороб, завідувач кафедри – професор С.О. Крамарьов);
  • Доповідь «Nutriciological correction of protein metabolism in patients with first time diagnosed pulmonary tuberculosis» запропонувала до уваги присутніх студентка 6 курсу медичного факультету №1 Кудлацька-Тишко Ірина (наукові керівники професори С.Т. Омельчук, Р.Г. Процюк, В.І. Петренко, кафедра фтизіатрії та пульмонології, завідувач кафедри – професор В.І. Петренко).

3 травня на засіданні «Акушерство і гінекологія» студенти представили наукові доповіді, виконані на кафедрі акушерства та гінекології №2 та кафедрі акушерства та гінекології №3.  Під час засідання було заслухано 25 усних доповідей, розглянуто 15 постерних робіт, присвячених актуальним питанням акушерсько-гінекологічної патології.

За результатами роботи цього засідання дипломи ІІ ступеня отримали студенти НМУ імені О.О. Богомольця: Колесник Юлія студентка  6 курсу медичного факультету №3, тема роботи «Затримка росту плода: особливості перебігу вагітності перинатальні наслідки» (науковий керівник – доцент Самойлова М.В., кафедра акушерства та гінекології №2, завідувач кафедри – професор О.П. Гнатко); Юрченко Божена, Шень Ганна – студентки 4 курсу медичного факультету №2 за доповідь «Мікроекологія слизової оболонки вагіни, асоційована з поліпозом ендометрію» (науковий керівник –професор В.О. Бенюк, доцент Л.Д. Ластовецька, асистент Курочка В.В., кафедра акушерства та гінекології №3, завідувач кафедри – професор В.О. Бенюк).

Прес-центр

(За матеріалами деканату медичного факультету №3, кафедри дитячих інфекційних хвороб, кафедри фтизіатрії та пульмонології, кафедри акушерства та гінекології №2, кафедри акушерства та гінекології №3).