НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

25.05.2020

21 травня 2020 року у Запоріжжі відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Профілактика захворюваності та смертності серед дітей та підлітків, пов’язаних з ризиковою поведінкою», яку організував Державний заклад “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”. Захід приурочено до 50-річчя кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

Конференцію відкрив ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор О. С.Никоненко.

З ювілейною промовою про історію створення та розвитку кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я ЗМАПО виступила завідувач кафедри, професор З.В.Лашкул.

Перша програмна доповідь завідувача кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, професора Т.С. Грузєвої на тему: «Питання здоров’я і благополуччя дітей та підлітків в освітній програмі з громадського здоров’я», поклала початок всебічному обговоренню сучасних проблем здоров’я підростаючого покоління.

Співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ представили 7 доповідей, які стосувалися інформаційно-просвітницьких стратегій профілактики ризикової поведінки серед підлітків, наслідків небезпечної поведінки дітей, динаміки дитячого травматизму, планування досліджень системних ризиків діяльності дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я, ролі наукових досліджень у вивченні та покращенні здоров’я дітей та підлітків.

У конференції також взяли участь співробітники однопрофільних кафедр Харківського, Ужгородського, Івано-Франківського, Вінницького національних університетів, Української медичної стоматологічної академії тощо.

За підсумками роботи Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція прийняла резолюцію.

Обговорення у професійному середовищі сучасних проблем здоров’я дітей і підлітків має важливе значення для визначення пріоритетних шляхів забезпечення реалізації прав дітей на здоров’я та благополуччя, формування сприятливого середовища для їх життя та розвитку.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри соціальної медицини та громадського здоровя