НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Участь співробітників кафедри фармакогнозії та ботаніки у роботі науково-практичної конференції „Хімія природних сполук”

31.05.2019

Співробітники кафедри фармакогнозії та ботаніки фармацевтичного факультету – д.фарм.н., доц. Карпюк У.В. та к.фарм.н., доц. Ковальська Н.П., а також кращі студенти-гуртківці 4-го курсу Голік Ярослав та Федоренко Валерія (керівник доц. Ковальська Н.П.)  прийняли участь у роботі науково-практичної конференції „Хімія природних сполук”, яка відбулася 30-травня 2019 року у м. Тернопіль в ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”.

Було презентовано результати наукової роботи в усній доповіді (доц. Ковальська Н.П.) та в двох стендових доповідях гуртківців в секції «Дослідження  хімічного складу лікарської рослинної сировини та перспективи створення на її основі лікарських засобів».

Стендові доповіді Голіка Ярослава та Федоренко Валерії викликали значний інтерес серед учасників конференції. Це були єдині студентські роботи, представлені на цій міжнародній конференції.