НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Участь співробітників фармацевтичного факультету у 25-й щорічній міжнародній конференції (EAFP, European Association of Faculties of Pharmacy)

03.06.2019

З 15 по 17 травня 2019 року в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) на 25-й щорічній міжнародній конференції, що проводить Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP, European Association of Faculties of Pharmacy) під назвою «Creative education; towards competences in a patient-oriented pharmacy education» співробітники Фармацевтичного факультету: д.м.н., професор І. В. Ніженковська, к.ф.н., доцент Нароха В. П. та к.б.н., доцент Кузнецова О. В. представили усну та постерну доповіді за результатами навчальної роботи кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця за темою «Міждисциплінарна інтеграція хімічних знань як фактор формування професійних компетентностей майбутнього магістра фармації» («Interdisciplinary integration of Chemistry knowledge as a factor of professional competence in the future masters of Pharmacy»). В рамках конференції прийнято участь в дискусії з різних питань в галузі фармацевтичної освіти, вжито заходи по сприянню обміну інформацією та досвідом між вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами державного сектору, а також їх партнерами, як безпосередньо під час виступів, лекцій, ознайомлювальних воркшопів, так і шляхом спілкування з аудиторією через друковані та електронні засоби інформації організації. В роботі взяли участь представники США, Австралії, Іспанії, Польщі, Мальти, Словенії, Греції, Італії, Франції, Португалії, Нідерландів, Чеської Республіки, Латвії, Естонії, Казахстану, Словаччини, Греції, Фінляндії та ін.

Розширено міжнародні зв’язки, підвищено кваліфікацію співробітників (що підтверджено сертифікатами учасника та відвідувача воркшопу), зміцнено позитивний імідж Фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця та України в світі.