НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У 6-Й МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСЯГНЕННЯ В КЛІНІЧНІЙ НЕЙРОІМУНОЛОГІЇ»

19.06.2019

14-15 червня 2019 року у місті Познань (Польща) відбулась 6-та Міжнародна конференція «Досягнення в клінічній нейроімунології», яка була ініційована кафедрою клінічної нейроімунології Познанського Медичного Університету.

У роботі конференції взяли участь науковці з 12 країн світу. У перший день були представлені доповіді, які висвітлювали експериментальні дослідження з нейроімунології. Лекційні матеріали і короткі доповіді другого дня роботи конференції стосувались клінічної нейроімунології.

Протягом 2-х днів роботи конференції було представлено 32 лекційні доповіді, конференція проходила на високому науковому рівні, і продемонструвала надзвичайно швидкі темпи розвитку нейроімунології.

Професор кафедри гістології та ембріології Мельник Наталія Олексіївна представила коротку лекційну доповідь “ Reactive Changers of Neurons in Central Nervous System and Nerve Fibers of Sciatic Nerve in Demyelination and Remyelination Conditions” (Мельник Н.О., Довгань І.М., Савосько С.І.), у якій висвітлювались морфологічні дослідження органів ЦНС за умов моделювання демієлінізації, та структурні зміни периферійного нерву за умов моделювання геморагічного інсульту. Після доповіді відбулась дискусія, наукова робота викликала інтерес в учасників конференції.