НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ 9-Й РЕГІОНАЛЬНИЙ СИМПОЗІУМ З ПИТАНЬ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

11.03.2020

4-5 березня 2020 року Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з міжнародною організацією «Лікарі без кордонів» провели перший в Україні регіональний симпозіум з питань лікування туберкульозу під назвою «Подолання перешкод у лікуванні туберкульозу: від стратегії до дій». У роботі симпозіуму взяв участь завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор В.І.Петренко.

Туберкульоз в Україні залишається серйозною проблемою у сфері охорони здоров’я. Так, протягом 2018 року у нашій країні від цієї хвороби щодня помирало 10 людей. Україна має один із найвищих рівнів захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз у світі та посідає третє місце за абсолютною кількістю зареєстрованих випадків туберкульозу із розширеною резистентністю.

Під час симпозіуму розглядалися питання та складності у лікуванні туберкульозу у країнах Східної Європи та Центральної Азії. Зокрема, серед 160 учасників були представники ВООЗ, USAID, експерти у сфері боротьби з туберкульозом із США, Франції, Німеччини та інших європейських країн, а також українські неурядові організації.

На засіданні секції із назвою «Рішення: від стратегії до дій» зазначалося, що останнім  часом з’явилося багато нових важливих інструментів для боротьби з ТБ, зокрема, безпечніші протитуберкульозні препарати та пероральні схеми лікування. Країни Східної Європи та Центральної Азії включили деякі з таких нововведень до своїх стратегій і задають тон у дослідженнях. Найчастіше ці нововведення залишалися на стадії випробувань – пілотних  проектів і ще не відтвореними або не розповсюдженими національними партнерами.

Значна увага на заході приділялась подоланню стигматизації хворих на туберкульоз, яка різною мірою поширена в країнах Східної Європи та Центральної Азії. Це основний бар’єр на шляху надання допомоги хворим на ТБ, який перешкоджає доступу до медичних і соціальних послуг, зокрема до амбулаторної допомоги.

Зазначалося, що важливого значення набуває подолання бар’єрів для покращення рівня лікування ТБ. Зростання поширеності ВІЛ є тут серйозною проблемою. Пацієнти з супутньою інфекцією страждають від декількох факторів уразливості.

Окрема сесія була присвячена розладам, пов’язаним зі вживанням алкоголю. Зловживання алкоголем значною мірою корелює з туберкульозом в країнах Східної Європи та Центральної Азії – і як чинник, що впливає на частоту захворювання, і як фактор, що ускладнює процес лікування. Це часто призводить до посилення стигматизації людей, хворих на туберкульоз. Комплексне лікування ТБ має включати в себе психологічну підтримку, в тому числі у разі розладу, пов’язаного з вживанням алкоголю.

Участь у симпозіумі дала можливість учасникам отримати корисну інформацію у сфері лікування ТБ та обмінятися досвідом.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри фтизіатрії та пульмонології