НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Триває атестація здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на фармацевтичному факультеті

21.01.2020

Сьогодні майбутні провізори складають іспит з фармацевтичної хімії. Завідувач профільної кафедри професор І.В. Ніженковська зазначила, що студенти відповідально поставилися до оволодіння предметом, бо розуміють, що знання фармацевтичної хімії необхідні для щоденної практичної роботи, незалежно від того, де працюватимуть: в аптечних закладах, на підприємствах фармацевтичної галузі або у контрольно-аналітичних лабораторіях. Зокрема, знання хімічних процесів знадобляться  при аналізі нормативно-технічної документації, що супроводжує реєстрацію та вихід на ринок України фармакологічних агентів, дотримання умов їх зберігання.

Для об̕ єктивного і всебічного визначення рівня знань випускників, іспит відбувається у два етапи. Спочатку в лабораторних умовах студенти проводять ідентифікацію та кількісне визначення лікарських засобів, а згодом під час теоретичної частини іспиту завтрашні провізори демонструють знання синтезу, методів кількісного і якісного аналізу лікарських засобів та уміння визначати препарати у конкретній лікарській формі.

Голова атестаційної комісії професор М.В. Хайтович відзначив чітку організацію іспиту і похвалив студентів за ґрунтовну фахову підготовку.

 

Редакція газети ״Медичні кадри״