НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДР ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 І ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №1

19.12.2019

18 грудня 2019 року за ініціативою доцентів Олени Карпенко та Анни Благої відбулось спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №2 і гігієни та екології №1 з темою “Diagnostic and Preventive aspects of Diabetes mellitus”, підтримане завідувачами відповідних кафедр.

Цей проект вперше інтегрував терапевтичні та гігієнічні аспекти сучасних підходів у діагностиці та профілактиці цукрового діабету.

Доповідачами та виконавцями практичної частини наукової роботи стали активні студенти факультету підготовки іноземних громадян з різних країн Jafar Raza (Great Britain), Arooj Ashraf (India), Denis Saftschuk (Germany), Maha Nateel (Republic of Ireland).

Молоді науковці представили свої доповіді на теми, пов‘язані з діагностичними аспектами переддіабету, що є важливим для опанування наступних дисциплін (ендокринологія, терапія, хірургія), зі збором анамнезу у хворих з іншими нозологічними формами, які можуть бути тригерними факторами розвитку діабету 2 типу.

Доповіді студентів щодо профілактичних підходів у веденні пацієнтів із факторами ризику розвитку діабету 2 типу викликали жваве обговорення за безпосередньої та дружньої участі завідувача навчальною роботою кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Олега Бичкова.

Керівники студентських наукових гуртків кафедр розповіли гуртківцям про важливість клініко-профілактичного мислення, необхідного для майбутніх успіхів у вивченні відповідних дисциплін.

Заключним рішенням старости гуртка Сергія Деркача було підбито підсумок успішного формату такого засідання із залученням іноземних студентів з плануванням спільних засідань у наступному році.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №1